ÅSIKT

Stoppa nya terrordåd med ett Europas FBI

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Liberalerna: Terrorismen är global – den måste mötas med internationellt samarbete

Brysselattackerna riktade sig mot oss alla. Därför måste Europas länder möta hotet från terrorismen gemensamt. Efter terrodåden kräver nu Liberalerna att det inrättas ett Europas FBI. Bilden är ett montage.

DEBATT. Det började som en helt vanlig, gråmulen vardag i mars. Trängsel i tunnelbanan med morgonsömniga pendlare. Turister och jobbresenärer på väg till flyget. Och så plötsligt det nakna terrorvåldet, som släckte minst 31 människors liv och skadade minst 260 personer.

Måltavlan för terrordåden i Bryssel var inte bara de offer som drabbades direkt. Attackerna riktade sig mot oss alla. Därför måste Europas länder möta hotet från terrorismen gemensamt.

Den moderna terrorismen är ett globalt fenomen. Finansiering kan komma från sympatisörer i ett land, gömställena finnas i ett land och attackerna utföras i ett tredje.

Att Europas länder måste öka sitt samarbete mot terrorismen handlar alltså till att börja med om effektiv brottsbekämpning. Men det finns också en annan och djupare orsak.

Den jihadistiska terrorismen riktar sig ytterst mot demokratin och det fria samhället. Samma sak är det med den terrorism som har högerextrema eller vänsterextrema motiv. De olika terrorrörelserna må vara oense om det mesta, men ett har de gemensamt. Det är hatet mot den liberala idén om att människor ska ha frihet att leva sitt liv som de själva vill, utan att behöva underkasta sig en religiös eller politisk utopi.

När hotet är internationellt krävs också internationellt samarbete för att möta utmaningen. Och Sveriges viktigaste redskap är Europasamarbetet.

Ett intensivt arbete pågår inom EU för att förbättra samarbetet mot terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet. Men de insatser som hittills gjorts är otillräckliga. Kedjan kommer aldrig att bli starkare än sin svagaste länk.

Därför lägger Liberalerna fram fyra förslag för att förbättra insatserna mot terrorism i Europa.

1. Inrätta ett europeiskt FBI. EU:s polismyndighet Europol har 900 anställda och EU drygt 500 miljoner invånare. Det ska jämföras med FBI som har 35 000 anställda i ett USA med drygt 320 miljoner invånare. Vi anser att Europol behöver byggas ut och ges operativa befogenheter.

2. Stärk EU:s underrättelseanalys. Vi vill förstärka Europols förmåga att bistå de nationella myndigheterna med spetskompetens i olika analysfunktioner. Dessutom borde EU:s underrättelseenhet (EU INTCEN) ha bättre möjlighet att göra förfrågningar till de drygt 140 EU-representationerna, som finns i länder utanför EU och som har stor kunskap om lokala förhållanden.

3. Förbättra det brottsförebyggande samarbetet i EU. Samarbetet får inte bara handa om att utreda brott som redan begåtts. Det är lika viktigt att förbättra det brottsförebyggande samarbetet, exempelvis genom att hämta hem goda arbetssätt för att motverka radikalisering. Inom ramen för vårt starka grundlagsskydd för yttrandefriheten behöver värvning och radikalisering via sociala medier motverkas.

4. Stoppa terroristernas missbruk av pass. Rättsväsendet måste få bättre verktyg för att hindra en person från att resa utomlands och ansluta sig till en terrorgrupp. Vi vill utreda förstärkta möjligheter att återkalla eller tillfälligt dra in passet i sådana lägen. Vid EU:s yttre gräns behöver alla pass kontrolleras mot Interpols och Schengens databaser för stulna eller försvunna resedokument och effektivare kontroller av fingeravtryck och andra biometriska data göras.

Det är lätt att känna sig uppgiven när listan över IS terrordåd i Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien växer sig allt längre. Det är precis detta som IS vill uppnå. Sanningen är dock att demokratier framgångsrikt har kunnat pressa tillbaka många tidigare terrorrörelser.

 De flesta terrorgrupper som plågade Europa på 1970- och 80-talen tillhör nu historien, men det krävde beslutsamt och uthålligt arbete. Vi är beredda till det. Och i dagens globaliserade värld behövs ett starkare samarbete mot terrorism mellan Europas demokratier.

Jan Björklund

Birgitta Ohlsson

Roger Haddad

ARTIKELN HANDLAR OM