Debatt

Så kan vi göra upp om skolan, Löfven

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Anna Kinberg Batra: Här är våra krav för att samverka med regeringen

Skolan behöver bättre ordning och reda, skriver Anna Kinberg Batra.
Skolan behöver bättre ordning och reda, skriver Anna Kinberg Batra.

DEBATT. Nu kommer Sveriges elever tillbaka till skolan. Sommarlovet har varit skönt för några, men inte för alla. De försiktiga stegen man tar över skolgården till det nya klassrummet, med nya kompisar och gamla man saknat. Hoppet om att förra terminens problem ska försvinna, att det tråkiga ämnet ska bli roligt eller att den nya läraren ska väcka lusten att lära. Sådant minns vuxna från skolan och pratar med barnen om nu.

Skolan är vägen in i det svenska samhället. Sommarens debatt om svenska värderingar är välkommen och viktig. Den handlar ytterst om vad som gör Sverige till ett av världens starkaste samhällen. Den debatten bör fortsätta. Här har skolan en helt avgörande roll att spela.

Enligt en undersökning från World Economic Forum är Sverige världens näst mest innovativa ekonomi.  World Values Survey visar i sin tur att vi är det land i världen som värderar individens frihet högst. Vi sätter också hög tilltro till ett samhälle där vi hjälper varandra. Allt detta hör ihop. Den svenska tryggheten ger friheter som många inte har. Att ha tillgång till en bra skola, oavsett vem du är eller varifrån dina föräldrar kommer, ger möjlighet att påverka vuxenlivet.

I vår plan för ett starkare Sverige ingår en skola som fokuserar på kunskap för alla. Om några år väntas motsvarande en miljon människor vara i utanförskap. Det är helt avgörande att pressa tillbaka utanförskapet. Annars släcks drömmarna för dem som står utanför.

Debatten om skolan måste därför handla om hur vi säkrar en skola som inte sviker någon. Inte om kortsiktiga, partipolitiska poänger eller om vem som äger vilken skola. Det är mot den bakgrunden vi arbetar för att stärka skolan. Ett arbete som lägger grunden för nästa regering, men som fler är välkomna att ansluta sig till – om man menar allvar med samarbete.

Lärare måste få vara lärare. Duktiga lärare ska ha bra betalt samt tid att göra sitt jobb. Därför behöver Sverige högre lärarlöner, fler förstelärare och lärarassistenter som kan avlasta från administration. Den lärarledda utbildningstiden för lärarstudenter och inslaget av ledarskap i lärarutbildningen bör öka för att stärka lärarna i klassrummet. Sverige har inte råd att säga nej till fler möjligheter för lärare att utvecklas.

Elever måste få vara elever. Skolan är inte till för lek eller avkoppling. Skolan kräver ansträngning. Kreativitet kräver kunskaper. Svensk skola kommer att fortsätta halka efter om vi inte inför mer matematik i högstadiet samt ökar undervisningen med en timme per dag redan i lågstadiet, vilket vi föreslagit men regeringen sagt nej till.

Skolan behöver bättre ordning och reda. Där inte de som är stökigast bestämmer utan lärarna.  Sanktionsmöjligheterna i skollagen ska därför vara ett tydligare verktyg för lärarna. Skolor ska inte kunna upprätta egna regler som begränsar lärares befogenheter. I vissa fall har exempelvis rektorer beslutat att man inte får visa ut elever ur klassrummet eller beordra kvarsittning trots att skollagen ger den möjligheten.

Hela Sverige måste ta ansvar när skolan brister. Sverige behöver införa nolltolerans mot dåliga skolor, oavsett huvudman. Alla elever har rätt till en bra skola, men ingen ska ha rätt att utsätta elever för undermålig undervisning. När det finns skolor i Sverige där inte ens hälften av eleverna klarar kraven i nionde klass har samhället misslyckats. De flesta av dessa skolor ägs av kommuner, men vem som äger skolan är inte det avgörande. Ingen borde kunna driva en skola med sådana resultat. Då ska staten vara beredd att gå in med stöd och åtgärder och, om så krävs, ta över eller lägga ned skolan.

Genom att prioritera skolan kan vi bygga ett starkare Sverige. Om regeringen är beredd att överge sitt motstånd mot fler förstelärare och mer undervisning i lågstadiet, eller vill möta våra krav på nolltolerans mot dåliga skolor, skulle viktiga reformer kunna genomföras redan i höst. Annars är talet om samverkan inte mer värt än just ord, samtidigt som svenska skolresultat fortsätter att halka efter.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Anna Kinberg Batra

Skola & utbildning

Utbildningspolitik

Stefan Löfven