Jakten räddad – EU backar om vapnen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2016-06-07 | Publicerad 2016-06-03

Anders Ygeman: Sverige fick igenom undantagen i EU:s nya vapendirektiv

Det har varit viktigt för Sverige att legitima vapenanvändare som de svenska jägarna och sportskyttarna inte drabbas av nya betungande eller byråkratiska regler, skriver Anders Ygeman.

DEBATT. Europa har under de senaste åren skakats av brutala terrorattentat, Paris, Bryssel och Köpenhamn har alla drabbats av den urskiljningslösa terrorn. För att försvåra för terroristerna och motverka terrorn skärper nu EU lagstiftningen. Det gör att lagstiftningen kring vapen som använts i några av de värsta terrordåden skärps.

Samtidigt som det varit viktigt för Sverige att få skärpningar på plats, har det varit viktigt att legitima vapenanvändare som de svenska jägarna och sportskyttarna inte drabbas av nya betungande eller byråkratiska regler. 

Det är därför glädjande att Sverige på detta område nått betydande framgångar, och att den svenska Riksdagen enigt stått upp för den svenska linjen i förhandlingarna. Nästa vecka träffas jag och mina ministerkollegor i EU för att komma överens om ett nytt vapendirektiv.

Det ska reglera förvaring, hantering och tillåtelse för vapen inom EU, för att ge en höjd lägsta nivå för alla länder. Sveriges förhandlingar har varit mycket framgångsrika. Det har resulterat i ett bättre förslag är EU-kommissionens förslag i höstas. Förslag som hade slagit hårt mot den svenska jakten och sportskyttet är borta. Samtidigt har viktiga tillägg gjorts; till exempel blir de svenska förvaringsreglerna den modell som övriga EU får anpassa sig till. Det innebär tryggare förvaring av Europas vapen. Dessutom har skarpare regler för en gemensam EU-märkning och deaktivering av vapen införts. Vapen som har gjorts obrukbara ska inte kunna återställas som bland annat gjordes i terrordåden i Paris.

Andra viktiga resultat av förhandlingarna ur svensk synpunkt är:

Effektivare regler om informationsutbyte mellan myndigheter i medlemsstaterna

Ingen utökad tidsbegränsning av licenser utöver det som gäller i Sverige

Inget krav på obligatoriska läkarundersökningar utöver vad som redan gäller i dag i Sverige

Svensk modell för distanshandel med vapen kommer fortsatt tillåtas

Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen för frivilliga skytterörelsen, för muséer, för forskning, kritisk infrastruktur, samlare och målskyttar men med strikta krav

Samma möjlighet som tidigare till dispens för personer under 18 år som går på skidskytte- eller lantbruksgymnasium

En punkt som var föremål för mycket diskussioner var hur ett strängare regelverk för de allra farligaste vapnen skulle kunna uppnås. Mandatet som gavs inför förhandlingarna av ett enigt justitieutskott i riksdagen var att ”För vissa särskilt farliga vapentyper som erfarenhetsmässigt kommit till användning vid terrorattentat och andra grova våldsbrott, till exempel helautomatiska vapen och vapen som till sitt funktionssätt liknar eller kan modifieras till att bli helautomatiska vapen, bör särskilda kontrollnivåer gälla. Detsamma bör gälla för vapen som genom sin utformning, stor magasinskapacitet, tekniska tillbehör eller på annat sätt är ägnade för strid snarare än för jakt.”

Jag är därför nöjd över att det reviderade förslaget lever upp till precis detta.

När förslaget är beslutat i EU kommer jag att samla de viktigaste aktörerna inom svensk jakt och sportskytte för att diskutera om det finns mer vi kan göra för att värna deras intressen och samtidigt höja säkerheten. 

Vi tar nu viktiga steg framåt för vår gemensamma säkerhet i Sverige och Europa.

Anders Ygeman

Läs Moderaternas replik: Oärligt göra andra länders framgång till sin egen

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen i artikeln