Timbro vill slänga tre miljarder kronor i sjön

Replik från Miljöpartiet om Sveriges klimatpolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Montage
Stina Bergström miljöpolitisk talesperson (MP) svarar på Timbros debattinlägg.

REPLIK. I ett debattinlägg i Aftonbladet 22/8 hävdar Timbro att Miljöpartiets klimatpolitik är slösaktig och att större klimatnytta hade uppnåtts om stora delar av klimatbudgeten istället investerades i internationella åtgärder.

De menar att om 2,9 miljarder kronor istället läggs på åtgärder i andra länder och ingenting investeras i Sverige så skulle utsläppen minska med 52 miljoner ton. Sedan utropar de Moderaternas klimatpolitik till den bästa eftersom de vill göra precis så.

Påståendet visar en anmärkningsvärt hög grad av okunskap i sakfrågan.

  • För det första strider en sådan politik mot FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Enligt den ska utsläppen minska i alla länder och de rika ländernas ansvar är att både minska utsläppen på hemmaplan och att hjälpa fattigare länder att minska sina utsläpp.

  • För det andra strider det mot det svenska klimatmålet, som alla riksdagspartier utom SD ställt sig bakom. Dessutom är det en direkt skadlig politik både för Sveriges framtida konkurrenskraft och det globala klimatarbetet.

Men mest anmärkningsvärt är att Timbro föreslår att slänga 2,9 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar rakt ut i sjön utan någon additionell klimatnytta över huvud taget. Liksom Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslår de investeringar i mekanismen för ren utveckling (CDM).

Den är en del av Kyotoprotokollet och innebär att länder kan investera i klimatprojekt i andra länder och tillgodoräkna sig motsvarande utsläppsminskning för nationella mål.

Men protokollet upphör att gälla 2020, och de investeringar som görs i CDM idag går till redan genomförda eller påbörjade projekt och kommer alltså inte skapa ett enda gram utsläppsminskningar som inte hade skett ändå.

I regeringens budget finns också ett anslag till internationella åtgärder och en stor del av dessa är till CDM-projekt. Men det rör sig om delbetalningar av klimatprojekt som Sverige långsiktigt har investerat i och som har resulterat i utsläppsminskningar som inte annars skulle ha skett.

Sverige har, under Miljöpartiets klimatledarskap, valt att gå före i omställningen. Att ställa om till ett fossilfritt välfärdsland, att visa resten av världen att det är möjligt, är ett av de viktigaste sätten för Sverige att bidra i det internationella klimatarbetet.

Stina Bergström, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM