Sverige ska vara ett tryggt land för judar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Erik Ullenhag (FP): Skjut till statliga pengar för att garantera säkerheten

I går kväll skulle Emilia Degenius föreläst i judiska församlingen i Stockholm. Hennes far förlorade sin första familj i nazismens koncentrationsläger. Degenius själv emigrerade under efterkrigstiden, tillsammans med många andra judar, från ett kommunistiskt och antisemitiskt Polen till ett öppet och tolerant Sverige. Av säkerhetsskäl ställdes Degenius föreläsning in.

Helgens attack mot synagogan i Köpenhamn följer samma mönster som attacken mot kosherbutiken i Paris. Judar i Europa dödas, enbart för att de är judar. I Europa växer antisemitismen fram. Judar undviker att besöka platser och bära symboler som identifierar dem som judar. Synagogor attackeras och judiska gravar skändas.

Sverige är inget undantag. Tvärtom. Föräldrar vet inte om de vågar släppa i väg sina barn till den judiska skolan. Många känner oro för att vara öppna med sin judiska identitet. Jag träffar judiska föräldrar som berättar att de säger till sina barn om att de inte ska prata om att de är judar i vissa sammanhang. Hatbrotten ökar.

För bara några veckor sedan högtidlighölls minnesdagen av Förintelsen. Överlevande berättade om deras minnen av antisemitismens värsta skepnad. Under 70 år har vi lovat varandra att vi aldrig skulle glömma.

En överlevande, Hédi Fried, konstaterade att hon, för första gången sedan 1945, är rädd. Vi börjar glömma.

Det är nästan omöjligt att ta in att judar i det Europa där Förintelsen ägde rum åter känner en rädsla bara för att de är judar.

Antisemitiska yttringar och annan rasism är oacceptabla i ett demokratiskt samhälle. Vi behöver arbeta brett för att stärka säkerheten och möta hatet.

Terrorhotet mot judar ska mötas. Tiden måste vara förbi då antisemitismens hot inte tas på allvar. Det har varit för lite diskussion om att judar i Europa och även i Sverige är mål för terrorister. Ett särskilt hot är de som återvänder efter att ha krigat för terrororganisationer som IS. En kriminalisering av terrorresor stärker möjligheterna att hindra människor från att åka i väg och kriga. De som återvänder ska också lagföras – signalen om att det är oacceptabelt att kriga för IS ska vara glasklar.

Säkerheten för judar måste stärkas. Polis och säkerhetspolis har ansvar för att skydda alla människor som bor i Sverige. När judiska institutioner stängs och då människor i Sverige döljer sin judiska identitet av rädsla så har rättssamhället misslyckats. Under Alliansens tid i regering anslogs på mitt initiativ medel till judiska institutioners säkerhet. Men det räcker inte. Polisen måste ta hoten på större allvar och mer resurser behövs för judiska institutioners eget säkerhetsarbete. Statliga pengar till säkerhet visar att judar i Sverige inte står ensamma utan att hela samhället ser det hot de är utsatta för.

Kampen om historien måste vinnas. I takt med att överlevarna från Förintelsen blir allt färre kan förnekarna vinna terräng. Det är lättare att ifrågasätta och misstänkliggöra en skriven historia än människors egna berättelser om de fasansfulla övergreppen. Insatser behövs för att öka kunskapen om Förintelsen. De som mördades i Hitler gasugnar ska aldrig fråntas minnet av vad som hände.

Mer satsningar på kunskapshöjande insatser. FP och Alliansregeringen tog flera initiativ för att höja kunskapen om antisemitism, islamofobi och annan form av intolerans. Fler sådana satsningar behövs. Erfarenheterna av den lärarfortbildning som genomförts med statliga medel i Malmö är positiva och sådan utbildning bör erbjudas på fler håll i landet. Lärare behöver ha kunskapen som krävs för att våga ta de viktiga värderingsdebatterna i klassrummen. Varje ny generation behöver vinnas för idén om demokrati och det öppna samhället.

Och vi ska alltid komma ihåg att det farligaste för ett samhälle kanske inte är de ondskan utan de goda människornas tystnad. Vi behöver gemensamt stå upp mot hatet, hoten och våldet. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa det samhälle vi vill leva i. Ett samhälle där vi kan garantera säkerheten för Lars Vilks och Emilia Degenius. Allt annat vore en skam.

Erik Ullenhag,

gruppledare i riksdagen (FP)

Publicerad: