ÅSIKT

Riv inte upp en reform som visat sig fungera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

M: Tidsgränser i sjukförsäkringen räddar människor från utanförskap

Förra hösten varnade Försäkringskassan för att allt fler blir sjuka och att de längre sjukskrivningarna fortsätter öka. I förra veckan skrev Försäkringskassan åter igen upp prognosen för årets sjukkostnader. Sjukfrånvaron ökar i alla yrken och alla branscher men framförallt bland kvinnor och framförallt i psykiska diagnoser, som nu är den vanligaste diagnosen bland sjukskrivna.

Sjukförsäkringen ska ge trygghet vid sjukdom och samtidigt ta till vara på människors arbetsförmåga. Alliansens sjukförsäkringsreform, där rehabiliteringskedjans olika tidsgränser syftar till att undvika de både långa och passiva sjukskrivningar, har på många sätt varit framgångsrik. Såväl den totala sjukfrånvaron, inklusive det som tidigare hette förtidspension, som antalet nybeviljade sjukersättningar har minskat dramatiskt sedan reformen infördes.

Från att ha varit bland de allra högsta i världen har den totala sjukfrånvaron närmat sig ett EU-genomsnitt. Men vi ser nu hur den positiva trenden med minskande sjukfrånvaro har brutits och vi måste möta denna utveckling med rätt insatser från samhället.

Vi välkomnar att regeringen aviserar satsningar på förebyggande insatser och tidigare rehabilitering men ser samtidigt med oro på regeringens utfästelse att montera ner centrala delar reformen. Särskilt nu när sjuktalen åter stiger är det olämpligt att riva upp den reform som faktiskt visat sig fungera.

Istället vill vi hitta lösningar för de grupper där vi ser att sjukfrånvaron ökar, bland kvinnor och i psykiska diagnoser. Vi har i Moderaterna påbörjat en bred politikutveckling och som en del i detta arbete kommer vi att lyfta frågorna om psykisk ohälsa och skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män.

Vi vet att arbetsmiljön är avgörande för risken att utveckla depressioner eller utmattningssymptom. Samtidigt ser vi en förändrad arbetsmarknad där gränserna mellan jobb och fritid suddas ut, där det som tidigare var en enkelt definierad arbetsdag med fasta klockslag ersätts av nya krav på uppkoppling och tillgänglighet. Det här ställer det nya krav på hur vi ser på och arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Samtidigt tyder mycket på att sjukvården är bättre på att hitta och behandla förslitningsskador eller brutna ben än att hitta och behandla depressioner, utmattningssymptom eller andra former av psykisk ohälsa. Här måste mer göras.

På samma sätt behöver vi förstå varför kvinnor är mer sjukskrivna än män, hitta förklaringar och förslag till reformer. Ett återkommande mönster är att när sjukfrånvaron ökar så ökar den mer för kvinnor än för män. Faktorer i arbetsmiljön samt fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete är några av de omständigheter som bidrar till att påverka skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen. Även här kommer vi att undersöka vilka reformer som kan bryta utvecklingen.

Vi välkomnar att regeringen delar vår syn på hur problematisk dagens utveckling är. Men lösningen på morgondagens problem kan aldrig vara att gå bakåt i utvecklingen. Vi vet hur det såg ut innan tidsgränserna infördes: långa passiva sjukskrivningar som mer eller mindre automatiskt slutade i förtidspension. Att gömma undan människor i utanförskap var den tidigare socialdemokratiska regeringens lösning på arbetslösheten. Dit ska vi aldrig mer tillbaka.

I det fortsatta arbetet kommer vi att fördjupa oss mer i orsakerna till kvinnors överrepresentation i sjukfrånvaron och vad som ligger bakom den ökande andelen psykisk ohälsa i sjukskrivningarna. Det är rätt ända att börja i. Inte att som regeringen föreslår riva upp det som faktiskt fungerar.

Johan Forssell

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik