ÅSIKT

Inget land kan hantera terrorhotet på egen hand

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Slutreplik från Cecilia Wikström (FP) om terrorbekämpning i EU

Cecilia Wikström (FP).

Kristina Winberg (SD) tycks i sin replik till min artikel  inte ha insett det som resten av världen insett: att terrorister i dag agerar internationellt, gränsöverskridande och mer självständigt jämfört med för bara tio år sedan.

Vid alla stora terroristattentat, till exempel i New York, London, Madrid, Toulouse och Bryssel, var terroristerna kända av polisen redan innan attentaten iscensattes. Informationen fanns, men misstolkades, åsidosattes eller isolerades istället för att spridas vidare till andra länder och relevanta instanser.

Det är uppenbart att inget land i dagens värld klarar av att hantera terroristhot och liknande svårigheter på egen hand, terroristnätverken har för starka internationella förgreningar. Därför är det oerhört viktigt att de rättsvårdande myndigheterna i medlemsländerna fördjupar och intensifierar sitt samarbete så att de blir ännu effektivare och tillsammans klarar av att ligga steget före terroristerna.

Inom Schengenområdet förekommer inga gränskontroller och EU är överens om att det ska förbli så. Men med de öppna gränserna följer utmaningar som kräver god kontroll över EU:s yttre gränser, en gemensam underrättelsetjänst och  ett starkt nätverk mellan medlemsländerna. Detta måste på ett genomtänkt och transparent sätt utvecklas för att kunna garantera trygghet och säkerhet för oss medborgare.

Avslutningsvis vill jag påpeka att de ändringsförslag som Winberg lade fram i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstades ner av samtliga politiska grupper i Europaparlamentet, inklusive Winbergs egen grupp EFDD (!). I stället röstade vi för ett genomarbetat, progressivt program som alla, även Winbergs grupp, ställde sig bakom.

Cecilia Wikström (FP)

Europaparlamentariker

ARTIKELN HANDLAR OM

EU