Nej, Putin är inte autistisk

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Svenska medier sprider stigmatiserande propaganda

Att tillskriva politiska fiender och massmördare olika psykiatriska funktionsnedsättningar är vanligt och har en lång historik. I Francos fascistiska Spanien ansågs socialister psykiskt störda och fråntogs därför sina barn (om de inte fängslades eller avrättades), medan det i dag snarare är fascistiska terrorister som, ofta lättvindigt och nästan självklart, associeras till psykiatriska diagnoser.

Just nu sprids ”nyheter” utifrån en Pentagon-rapport som antyder att Rysslands president Vladimir Putin har en autistisk störning. Det är stora löpsedlar internationellt och här i Sverige refererar medierna näst intill okritiskt till Pentagons teori under rubriker som ”Forskare: Putin har Aspergers syndrom” och ”Pentagon: Putin har asperger”.

Men nej, Putin har inte Aspergers syndrom eller någon annan autistisk diagnos. Pentagons rapport grundar sig inte i någon psykiatrisk undersökning, som är helt nödvändig för att ställa neuropsykiatriska diagnoser, utan i observationer av Putins offentliga framträdanden – och i fördomar. Det handlar om klassisk politisk propaganda, inte helt olikt den under Kalla kriget.

Pentagon är av naturliga skäl inte rätt organisation för att diagnostisera Rysslands president. Och USA:s behov av att psykiatrisera politiska fiender är definitivt inget skäl för svenska medier att okritiskt sprida propagandistiska nyheter vidare, på bekostnad av en redan hårt stigmatiserad grupp.

För personer som på riktigt lever med Aspergers syndrom eller andra autismdiagnoser innebär dessa ständiga associationer till politiska fiender och massmördare ett enormt stigma. Det är också ett helt onödigt lidande eftersom det i dag finns tillräckligt mycket kunskap om Aspergers syndrom och autism för att funkofoba rykten och myter inte ska spridas, utan i stället bemötas med kunskap som motverkar fördomarna.

Det är dags för en ordentlig upplysningskampanj om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sveriges medier borde känna sig manade att börja, i demokratins namn.

Nette Enström

Frilansskribent och medlem i Riksförbundet Attention

(Attention är en organisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt personer som arbetar inom området.)

Publicerad: