Debatt

Förbjud antidepressiva till barn och ungdomar

Debattören: Medicineringen är ineffektiv, fördubblar risken för självmord – och sjunker ner i åldrarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat under de senaste åren – trots att SSRI är ineffektiva på barn och tonåringar, skriver debattören. Personen på bilden har inget med artikeln att göra.
Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat under de senaste åren – trots att SSRI är ineffektiva på barn och tonåringar, skriver debattören. Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

DEBATT

DEBATT. Jag har arbetat med barn och unga i utsatta livssituationer i över 20 år, och under de senaste åren från nära håll bevittnat överdrivna medicineringens skadeeffekter för just denna målgrupp.

Det som särskilt oroar mig är hur förskrivningen av antidepressiva läkemedel (SSRI) till barn ökat i Sverige under de senaste åren.

Med tanke på de väldokumenterade skadeverkningarna av SSRI kan man lätt bli bekymrad.

Tittar vi på oberoende studier samt övrig dokumentation kring just antidepressiva läkemedel kan vi bland annat konstatera följande:

Att SSRI är ineffektiva och fungerar inte på barn och tonåringar, att SSRI kan orsaka våldsamt beteende (särskilt hos barn och unga) samt ångest, aggressivitet, panikattacker och kronisk depression.

Vidare fördubblar SSRI antalet självmordsförsök och ökar risken för självmord 3 till 4 gånger efter påbörjad behandling. Listan över tankeväckande studieresultat kan göras betydligt längre, vilket jag dock väljer att inte göra här.

Medan SSRI toppar listan över negativa biverkningar bland mediciner listar världshälsoorganisationen WHO SSRI bland de 30 mest beroendeframkallande läkemedlen i världen.

Något som gör det anmärkningsvärt att Socialstyrelsen i sina senaste riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom hos barn förespråkar just behandling med antidepressiva läkemedel.

För att vi ska kunna hjälpa våra barn och unga som lever i utsatta livssituationer och som lider av psykisk ohälsa behöver vi utveckla behandlingsformer där nyttoeffekterna överstiger skadeeffekterna. Något som inte är fallet vid dagens behandling med psykofarmaka/SSRI.

Att skapa en hållbar positiv förändring bygger på förtroende och tillit mellan behandlaren och den enskilde, oavsett om vi pratar om barn, unga eller vuxna.

Det är i relationen vi skapar förändringen, det kan vi aldrig göra genom medicinering mot våra känslomässiga och mentala symtom som livets påfrestningar resulterat i. Detta behöver även Socialstyrelsen utifrån sitt uppdrag förstå för att kunna bidra till ökad psykisk hälsa i samhället.

När det gäller förskrivningen av SSRI i Sverige har denna inte enbart ökat flerfaldigt i omfattning utan även sjunkit ner i åldrarna.

Att vi i Sverige 2018 har barn mellan 0-4 år som fått SSRI utskrivet, och närmare 100 000 utskrivna recept till barn och unga mellan 5-19 år (2016), är enligt min mening skandalöst.

Med tanke på de biverkningar (som även går att läsa om i bipacksedlarna för resp. preparat) och de skador som SSRI orsakar, borde förskrivningen av preparaten till barn och unga vara förbjuden, och betraktas som en kriminell handling, så som all övrig misshandel av barn.


Lasse Mattila, socionom, författare, föreläsare och handledare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Psykiatrisk vård

LÄS VIDARE

DEBATT. Jag gråter för min son – han orkar inte mer

ÄMNEN I ARTIKELN

Psykiatrisk vård

Psykisk ohälsa

Depression