Står moderaterna bakom Beckmans anklagelser?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Riksdagsledamoten Lars Beckmans konspiratoriska teoerier om public service har passerat en gräns

Debatten: Riksdagasledamoten Lars Beckman (m) antyder gång på gång att public service har en dold agenda för att avsätta regeringen. Debattörerna frågar sig om Moderaterna ställer sig bakom Beckmans anklagelser.
Debatten: Riksdagasledamoten Lars Beckman (m) antyder gång på gång att public service har en dold agenda för att avsätta regeringen. Debattörerna frågar sig om Moderaterna ställer sig bakom Beckmans anklagelser.

Lars Beckman är riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2010. Han tar del i arbetet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott samt skatteutskottet, och är med och stiftar lagar för ett utav de partier som har regeringsmakten.

Beckman började sin tid i riksdagen med att driva en rad olika frågor, men har under den senaste tiden fokuserat mer och mer på ett enda område: att stora delar av svensk media, enligt honom, har en dold agenda att avsätta regeringen. Rapporteringen om stigande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och bristande välfärd sker inte av samhällsintresse - utan som del av en agenda med udden mot Moderaterna och Fredrik Reinfeldt.

Det hela började som sporadiska angrepp. Tillsammans med riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin skrev han 2011 debattartikeln ”Skona barnen från SR:s propaganda” där de menade att SR ”utnyttjade barn och ungdomar i en osmaklig kampanj” för fri och oberoende media. 2012 motionerade Beckman och Bohlin om att SVT och SRs nyhetsproduktion (Aktuellt, Rapport, Ekot) skulle privatiseras och istället produceras av företag.

Sedan hårdnade tonen. Beckman började uppmana privatpersoner och företag att ”inte köpa eller annonsera i Aftonbladet om man vill ha en fortsatt framgångsrik Alliansregering” (8/8 2013) och kallade radiokanalen P3 för ”alliansfientlig” (15/3 2013). Han började konsekvent kalla SVT för “(S)VT” (för att mena att kanalen hade en socialdemokratisk agenda), och lyfte ut olika nyhetsinslag som han ansåg var särskilt vinklade. Den mediala konspirationen mot Moderaterna tycktes för Beckman bli allt större.

Men den 1 januari i år passerades ytterligare en gräns. Då började Beckman beskriva vad han ansåg var anledningen till public service och vissa utvalda tidningars dolda agenda: en infiltration av Sovjet.

Han utvecklar tanken på sin blogg: ”Mig veterligt har det inte gjorts någon oberoende granskning eller forskning kring hur/om det forna östblocket kunde påverka journalistutbildningar i Sverige eller SVT SR och UR. Fanns det ett systematiskt arbetssätt för att skapa en bild av USA som det onda i världen (Sjukvård, skola mm) som skulle underlätta att Sverige behöll ett socialistiskt styre?” (1/1 2014)

Beckman skriver även på Twitter: ”Att SR/SVT konsekvent vinklar nyheter ur ett vänsterperspektiv, och att 8/10 röstar rött, är det resterna från påverkan av fd östblocket?”. (1/1 2014) Sedan lägger han fram bevis för att hans tes är korrekt, bland annat en Ekotsändning från 11/10 2013 som påpekade att regeringens sänkta skatter gynnande den rikaste tiondelen av befolkningen mest.

Anklagelsen är grov. Lars Beckmans konspiratoriska teori går sonika inte bara ut på att kommunistiska Sovjet har infiltrerat public service och journalistubildningarna, utan att det också är orsaken till att medierapporteringen (i hans mening) inte gynnar Moderaterna och statsminister Fredrik Reinfeldt även idag. Att en sådan anklagelse indirekt även riktas mot hans egen partikamrat, den f.d. partisekreteraren Sam Nilsson som var VD för SVT 1981-1999, tycks inte bekomma Beckman.

Denna anklagelse görs alltså av en medlem i moderaternas riksdagsgrupp, via hans officiella kanaler. Vanligtvis ses sådana utspel därför som representativa för partiets politik, men eftersom anklagelserna är så pass lösryckta och allvarliga undrar vi varför Moderaterna skulle sanktionera något sådant. Därför frågar vi Moderaternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra:

Är det Moderaternas linje att Sovjet infiltrerat Sveriges journalistutbildningar, samt SVT och SR?

  Är det även Moderaternas linje att denna påstådda infiltration påverkar rapporteringen på SVT och SR idag?

  Står Moderaterna bakom sin riksdagsledamots krav på en ”vitbok” som ska avslöja denna infiltrering?

Vi hoppas att Anna Kinberg Batra kan ge klara besked i frågan. Förhoppningsvis är det bara konspirationsteorier av en enskild riksdagsledamot, och inte mer än ett tecken på att Moderaterna tappat greppet om sin riksdagsgrupp. För om det är ett medvetet försök från Moderaternas sida att attackera Sveriges fria media i hopp om en mer gynnsam medierapportering så bådar det väldigt illa inför valåret.

Robin Zachari

Johannes Carlsson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN