ÅSIKT

Deltar Sverige i USA:s övervakning av nätet?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Maria Ferm (MP): Regeringen måste komma med ett tydligt svar

USA:s övervakningsskandal har blivit allt större och fått en allt tydligare svensk koppling. Trots att regeringen själv hävdar att de inte haft ”den fullständiga bilden” av USA:s övervakning och därför inte tänker vidta några åtgärder, har Sverige sedan 2007 ett avtal med USA om ett långtgående samarbete inom signalspaningsområdet. Dessutom lade Sverige och Storbritannien under sommaren sitt veto i EU mot att kritiska frågor om övervakningen skulle ställas till USA. Och nu menar den grävande journalisten Duncan Campbell att Sverige aktivt samarbetat med USA om avlyssningen. 
I juni avslöjade 29-årige Edward Snowden att USA genom övervakningsprogrammet Prism haft tillgång till flera stora företags servrar, såsom Google och Facebook. Jag ställde då en skriftlig fråga till Beatrice Ask i riksdagen och undrade om justitieministern avsåg att vidta några åtgärder för att inte svenska medborgares och myndigheters kommunikation ska övervakas av amerikanska myndigheter. Till svar fick jag att hon inte visste särskilt mycket om övervakningen: ” I dag har vi inte den fullständiga bilden av den verksamhet som NSA bedriver eller i vilken utsträckning svenska medborgares och myndigheters kommunikation har övervakats av amerikanska myndigheter.” 
Trots att Ask inte säger sig ha tillräcklig information om övervakningen pågår sedan ett antal år ett samarbete om bland annat signalspaning med USA. Den 13 april 2007 undertecknade dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg ett avtal med Amerikas förenta stater om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten. 
Enligt avtalet ingick ett långtgående samarbete inom signalspaningsområdet med syfte att integrera teknologi som nu finns för tillämpning vid övervakning och upptäckt till stöd för tillåtna säkerhetsaktiviteter för den nationella säkerheten eller till försvar mot hot från terrorister och andra hot mot den nationella säkerheten. Att Sverige har ett avtal om att utbyta information om signalspaning samtidigt som justitieministern inte säger sig ha tillräcklig information om USA:s övervakning rimmar illa. 

I går framkom uppgifter från en hearing i Europaparlamentets LIBE-utskott om att Sverige i högsta grad är inblandat i USA:s övervakning. Journalisten Duncan Campbell menar att Sverige är en av huvudaktörerna i avlyssningsskandalen och twittrade i samband med mötet ”Avslöjar den hemliga EU-staten som samarbetar med GCHQ i internet- och undervattenkabelavlyssningen. Det är Sverige och landets kodnamn är SARDINE”. Detta ställer frågorna på sin spets. Är det så att Sverige inte bara haft information om USA:s övervakning utan även varit högst delaktig i den? 
Miljöpartiet har sedan tidigare krävt att Ask och Bildt kommer till riksdagen när riksdagen öppnat och redogör för vad de vet. Men redan nu måste regeringen ge ett tydligt svar på ett antal viktiga frågor. Samarbetar Sverige med USA om övervakningen? Vilken information har Sveriges regering haft? Varför har Sveriges regering i EU förhindrat att kritiska frågor om övervakningen ställts till USA? Dessa frågor behöver få ett svar nu.

Maria Ferm

ARTIKELN HANDLAR OM

Internet