Ägarform viktigare än kvalitet för LO

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Svenskt Näringsliv om vinster i välfärden

Vänsterpartiet och LO har varit framgångsrika i debatten om vinster i välfärden. Båda vill få diskussionen att handla om ägandet av produktionsmedlen och inte om de verkliga problemen. Nu luftar LO dessutom en rad felaktiga påståenden om välfärden, såsom att resurserna har minskat.

En viktig pusselbit för att förstå inställningen till vinstfrågan ligger sannolikt i att offentlig sektor av tradition tilltros ädla motiv. Den offentliga verksamheten mäts efter en annan måttstock, om den ens mäts.

Varför är inte förluster i offentlig sektor lika upprörande som vinster i privat sektor? Om ändrad driftsform är lösningen på kvalitetsbristerna, varför kommer inte krav om att en kommunal förskola som nyligen påträffats med köket fullt av kackerlackor (Järfälla) eller som sparar in på maten (Linköping) ska privatiseras?

LO och V gör nu sitt bästa för att etablera en allmän bild utifrån utifrån ofta ensidig medierapportering om enskilda brister i privata företag. Bara den offentliga sektorn äger produktionsmedlen blir allt frid och fröjd, så kan logiken sammanfattas.

Välfärden måste ständigt förbättras, även dagens system har brister. Exempelvis behöver medborgarskyddet stärkas. Det är rimligt att regler ändras så att ägare av välfärdsföretag granskas hårdare. Det finns också stora förbättringar att göra inom offentlig upphandling, tillsyn och kvalitetsredovisningar. Det finns brister, men regelverk och tillsyn kan och ska förbättras. Lösningen är inte att ta bort valfriheten och vrida klockan tillbaka till 1980-talets offentliga monopol.

Ulf Lindberg,

näringspolitisk chef Almega

Annika Lundius,

vice vd Svenskt Näringsliv

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN