Ni behöver ge er ut i skogen och titta, SD

Slutreplik från Sebastian Kirppu om svenskt skogsbruk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det verkar som om SD bara får sin information av skogsbolag och skogsägarföreningar. Jag erbjuder mig att visa er vårt svenska skogslandskap så ni får en mer verklighetstrogen bild av den svenska skogen. Slutreplik från Sebastian Kirppu.
Det verkar som om SD bara får sin information av skogsbolag och skogsägarföreningar. Jag erbjuder mig att visa er vårt svenska skogslandskap så ni får en mer verklighetstrogen bild av den svenska skogen. Slutreplik från Sebastian Kirppu.

SLUTREPLIK. Tack SD för inspel i skogsdebatten. Låt oss granska ert svar på min debattartikel.

Ni påstår att Artdatabankens data inte visar på ökat försvinnande av arter i Sveriges barrskogsbälte, verkligheten är dock att antalet hotade och missgynnade arter ökat för varje gång rödlistan uppdaterats.

Att få arter dött ut nationellt är tack vare de skyddsinsatser som myndigheterna faktiskt gjort, vilket ofta mött starkt motstånd från skogsnäringen och dess lydiga politiker. Arter dör dock ut regionalt och Artdatabanken visar att närmare 900 av de rödlistade arterna har försvunnit från minst ett län.

Att 25–30 procent av skogen skulle vara undantagen skogsbruk är kreativ bokföring och ohederligt samt kommer direkt från skogsnäringens lobbyister som räknar in skogliga impediment, kantzoner och hänsyn på hyggen.

Sanningen är att skyddad skog utgörs av naturreservat, nationalparker och biotopskydd vilka utgör cirka 6 procent av den produktiva skogsmarken. Lägger man till frivilliga avsättningar tillkommer ca 5 procent, men här råder stor osäkerhet kring kvalitet och långsiktighet.

Varken impediment eller enstaka träd på hyggen kan jämföras med den produktiva skogen som skyddats gällande biologisk mångfald och kolförråd.

Angående den döda vedens ökning i skogslandskapet har ni inte läst på. Död ved ökar i södra Sverige på grund av stormar. För norra Sverige har mängden död ved inte ökat utan varit konstant låg eller minskat på grund av att skogar avverkas. I statistiken saknas också kvalitetsaspekter på den döda veden och många hotade arter är specialiserade till vissa kvaliteter.

Doktorsgrader betyder inte mycket om man inte varit ute i skogen och sett hur svenskt skogsbruk fungerar i praktiken.

Det verkar som om SD bara får sin information av skogsbolag och skogsägarföreningar. Jag erbjuder mig att visa er vårt svenska skogslandskap så ni får en mer verklighetstrogen bild av den svenska skogen, hela Sveriges gemensamma naturarv.


Sebastian Kirppu, skogsbiolog med 25 års erfarenhet av att inventera naturskogar

SD påstår att Artdatabankens data inte visar på ökat försvinnande av arter i Sveriges barrskogsbälte. Verkligheten är dock att antalet hotade och missgynnade arter ökat för varje gång rödlistan uppdaterats, skriver Sebastian Kirppu. Diagrammet visar utvecklingen för rödlistade arter mellan 2000 och 2020. Källa: Artdatabanken
SD påstår att Artdatabankens data inte visar på ökat försvinnande av arter i Sveriges barrskogsbälte. Verkligheten är dock att antalet hotade och missgynnade arter ökat för varje gång rödlistan uppdaterats, skriver Sebastian Kirppu. Diagrammet visar utvecklingen för rödlistade arter mellan 2000 och 2020. Källa: Artdatabanken


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE