Debatt

Skärp straffet för sexköp till fängelse

Centerpartiet: Situationen är akut – vi behöver stoppa de digitala bordellerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Samhället behöver tydligare än i dag signalera att vi inte accepterar betalda övergrepp. Vi vill därför att straffet för sexköp skärps och att normalpåföljden blir fängelse, skriver Annie Lööf och Johan Hedin.
Samhället behöver tydligare än i dag signalera att vi inte accepterar betalda övergrepp. Vi vill därför att straffet för sexköp skärps och att normalpåföljden blir fängelse, skriver Annie Lööf och Johan Hedin.

DEBATT

DEBATT. Sexköp har aldrig varit så lättillgängligt som det är nu – med bara några klick pågår människohandel dygnet runt i så kallade digitala bordeller. Det märks också av i statistiken, handeln med människokroppar har enligt BRÅ ökat under pandemin, och då är även mörkertalet stort.

Detta är en utveckling som vi med kraft måste stoppa, och ge mycket bättre stöd till de människor, ofta barn och kvinnor, som faller offer för människohandel.

Vårt samhälle är inte starkare än den svagaste länken. De som faller offer för prostitution och människohandel, som får sina liv förminskade och förstörda, måste vara i fokus när insatser sätts in mot den växande sexhandeln.

Samhällets åtgärder och stöd behöver därför utgå från prostitutionens offer.

Undersökningar visar att så många som var tionde man har köpt sex i Sverige. Det blir dessutom allt vanligare bland yngre män.

En tredjedel av de som dömdes för brottet köp av sexuell tjänst 2019 var 20–29 år, den förlegade bilden om att kroppar kan köpas är därför inte något som är på väg bort. Tvärt om.

Situationen är akut, och det kräver konkreta åtgärder som leder till förändring för alla dessa barn och kvinnor som lever i rena helveten.

Organisationer som Child10, Realstars och Unizon som alla jobbar med att stoppa prostitution och människohandel har krävt att sexköpsajter utreds och att de stängs ned. Att mer resurser krävs till polisen för spaningsarbete och ökade resurser till uppsökande verksamhet.

Centerpartiet ställer sig bakom dessa förslag och driver nu på för att få till stånd en utredning för att se vad mer som kan göras för att stoppa digitala bordeller där kvinnor och barn säljs i Sverige, oavsett var sajten är registrerad.

För att stoppa människohandel och prostitution, men också för att ge ett ökat stöd till de kvinnor och barn som drabbas driver Centerpartiet även på för:

Skärpta straff. Straffet behöver stå i paritet till brottet och skadan det orsakar. I dag är brottet köp av sexuell tjänst ett bötesbrott och behandlas vanligtvis som ett brott mot staten, inte mot person. Samhället behöver tydligare än i dag, signalera att det inte accepterar betalda övergrepp vilket köp av sexuell tjänst är.

Vi vill därför att straffet skärps och att normalpåföljden blir fängelse.

Varje polisregion ska ha en arbetsgrupp inriktad på sexualbrott. Hur arbetet mot koppleri och människohandel bedrivs ska inte vara beroende av var i landet man befinner sig.

Att prioritera och stärka kompetensen på området, i hela landet, är en viktig del i arbetet med att stävja sexhandeln och skydda offren.

Jouråklagare med rätt kompetens ska finnas tillgänglig i hela landet. För särskilt utsatta brottsoffer, likt de inom prostitution och människohandel, kan situationen snarare förvärras än förbättras av en brottsanmälan.

De krävs därför en helt annan typ av brottsofferstöd än vad som vanligen gäller för brottsoffer generellt.

Det behöver finnas tillgång till jouråklagare året runt i hela landet med specifik kompetens om brott med så kallat särskilt utsatta brottsoffer. Det vill säga med särskilt kunskap om brotten våld i nära relation, sexualbrott, människohandel och hedersbrott.

Öronmärk pengar till ideella organisationer som arbetar stödjande med offer för prostitution och människohandel. Det handlar om att säkra förutsättningarna för ideella organisationer som kan vara ett första steg för utsatta i prostitution eller människohandel att söka och få hjälp.

Genom bättre finansiella förutsättningar för ideella organisationer kan bättre stöd ges i hela landet.

Sexköp är ett övergrepp mot några av samhällets mest utsatta. Synen på sexköp behöver omvärderas. Nu krävs krafttag för att stoppa människohandel, och ge de utsatta, i många fall barn, bättre stöd och den hjälp de behöver för att bygga upp sina liv i frihet.


Annie Lööf, partiledare (C)
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Koppleri

LÄS VIDARE

DEBATT Stäng ner de digitala bordellerna i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Koppleri

Prostitution

Brott

Johan Hedin

Centerpartiet

Annie Lööf