Allmännyttan – vår största skadegörare

Debattörerna: Bostadsminister Per Bolund måste stoppa slakten av vårt kulturarv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I allmännyttans uppdrag ingår att verka för "nolltolerans vad gäller skadegörelse i allmänna utrymmen och utemiljöer". Vi vill påstå att allmännyttan i själva verket är Sveriges absolut värsta skurk vad gäller att förvanska och förstöra detaljer som är en del av vårt kulturarv, skriver  Alfred Skogberg och Gustav Bergström, Renoveringsraseriet.
I allmännyttans uppdrag ingår att verka för "nolltolerans vad gäller skadegörelse i allmänna utrymmen och utemiljöer". Vi vill påstå att allmännyttan i själva verket är Sveriges absolut värsta skurk vad gäller att förvanska och förstöra detaljer som är en del av vårt kulturarv, skriver Alfred Skogberg och Gustav Bergström, Renoveringsraseriet.

DEBATT. När vi till vardags diskuterar skadegörelse i det offentliga riktar vi ofta in oss på enskilda individer som sprayar graffiti i tunnelbanan eller på husväggar. Mängder av människor upprörs, inte minst eftersom det kostar samhället höga belopp.

Samtidigt pågår sedan decennier en betydligt allvarligare typ av skadegörelse, men som går under beteckningen underhåll. Och som bedrivs av bolag många har höga tankar om: våra kommunala bostadsbolag, mer kända under namnet allmännyttan.

I allmännyttans uppdrag ingår att verka för "nolltolerans vad gäller skadegörelse i allmänna utrymmen och utemiljöer". Vi vill påstå att allmännyttan i själva verket är Sveriges absolut värsta skurk vad gäller att förvanska och förstöra detaljer som är en del av vårt kulturarv.

Under decennier har mängder av värdefulla kök, fönster, dörrar och balkonger slängts. I stället för att vårda och underhålla detta kulturarv, som på sikt är precis vad som krävs i den samhällsomställningen som är nödvändig för att uppnå klimatmålen, har allmännyttan satt in nya detaljer; som kantiga lättmetallbalkonger, aluminiumdörrar, och metallfönsterramar. Dessa passar inte in i ursprungsarkitekturen och samtidigt krävs stora mängder energi för att tillverka allt.

Ett exempel. De lättmetallfönster som ofta har satts in i stället för ursprungliga i trä är så att säga: ”underhållsfria”. Det innebär att de inte behöver oljas, slipas eller målas. Men livslängden är kort. Bara cirka 40 år. Därefter måste allt bytas ut. Då krävs råvaror och energi, och ursprunget måste kasseras.

EU:s avfallshierarki är sedan 2011 en del av svensk lagstiftning och den ska hjälpa oss att nå klimatmålen. Avfallshierarkin går ut på att vi helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand energiåtervinna och som sista åtgärd kan vi lägga avfallet på deponi.

Sveriges värsta skadegörare och samtidigt största hycklare är därmed sannolikt allmännyttan. Förstörelsen de lämnat efter sig under de senaste decennierna är enorm. Den påverkan alla onödiga utbyten orsakar klimatet är ofattbart onödig. När skadegörelse döps om till underhåll går det att språkligt lura hela befolkningen om vad som pågår.

Det ännu mer absurda i tillvägagångsättet är att vårt kulturarv inte bara skövlas, allmännyttans hyresgäster får dessutom betala för kalaset genom att hyran ofta höjs så mycket efter "standardökningen" att åtskilliga med knappa ekonomiska förutsättningar tvingas flytta.

För att visa upp hur det ser ut när allmännyttan tillåts härja har vi nu startat den ideella organisationen Renoveringsraseriet och samtidigt kampanjen #allmännyttanrenoverar.

I den uppmanar vi boende att lägga upp bilder på sociala medier som visar hur det ser ut efter att allmännyttan gått loss på våra kulturarv. Det finns några enstaka goda exempel på lyckade renoveringar men överlag har allmännyttans roll varit oerhört destruktiv i förhållande till vad som borde göras. Till råga på allt följer ofta andra aktörer inom bostadsbranschen det allmännyttan gör. Ont blir därför värre med allmännyttan som ledare.

Dags för oss alla att uppröras över den pågående skadegörelsen. Bostadsminister Per Bolund måste skyndsamt stoppa slakten av vårt kulturarv och verka för en långsiktigt hållbar bostadspolitik. Ska vi arbeta mot klimatmålen och samtidigt skydda vårt kulturarv ska vi underhålla våra fastigheter. Inte byta ut fullt funktionella och vackra delar mot sämre, dyrare och fulare.


Alfred Skogberg, ordförande Renoveringsraseriet
Gustav Bergström, generalsekreterare Renoveringsraseriet.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert: