Debatt

Billig arbetskraft går före trygghet för L

Replik från Sverigedemokraterna om arbetstagare från andra länder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I sedvanlig ultraliberal anda värdesätter man billig arbetskraft högre än schysta arbetsvillkor och trygga arbetsplatser för löntagarna. Det är en uppfattning som Sverigedemokraterna starkt motsätter sig, skriver Magnus Persson, Peter Lundgren och Alexander Christiansson (SD) i en replik till Liberalerna.
I sedvanlig ultraliberal anda värdesätter man billig arbetskraft högre än schysta arbetsvillkor och trygga arbetsplatser för löntagarna. Det är en uppfattning som Sverigedemokraterna starkt motsätter sig, skriver Magnus Persson, Peter Lundgren och Alexander Christiansson (SD) i en replik till Liberalerna.

DEBATT

REPLIK. Liberalerna menar i sin senaste debattartikel om Lex Laval att de får “en besk eftersmak” när facken vidtar åtgärder för att skydda utländska arbetstagare som arbetar i Sverige.

I sedvanlig ultraliberal anda värdesätter man billig arbetskraft högre än schysta arbetsvillkor och trygga arbetsplatser för löntagarna. Det är en uppfattning som Sverigedemokraterna starkt motsätter sig.

Vi är av uppfattningen att det är självklart att samma arbetsvillkor ska gälla för svenskar och utlänningar som arbetar i Sverige. Dels handlar det om att svenska regler ska gälla i Sverige, men också om att svenska arbetstagare – som omfattas av svenska villkor – inte ska tvingas konkurrera på orättvisa grunder.

Det skulle i så fall leda till en snedvriden konkurrens som skulle missgynna svenska löntagare, då det både blir billigare och mindre krävande för företagen att anställa personer med sämre villkor. Av denna anledning är det också viktigt att all arbetskraftsinvandring till Sverige är strikt behovsprövad.

Sverigedemokraterna har därför under en längre tid föreslagit vissa förändringar av utstationeringsregelverket för att stärka skyddet för arbetstagarna och för att upprätthålla den svenska modellen. Utöver detta är även vår utgångspunkt alltid att sociala frågor, såsom arbetsrättsliga regler, inte är något som ska beslutas av EU.

Vi var också starkt kritiska mot införandet av den sociala pelaren och har fortsatt vända oss mot det avtryck denna nu lämnar på flera olika områden.

Naturligtvis är det viktigt att Sverige har en adekvat kompetensförsörjning och att företag som är verksamma här ska kunna bedriva sin verksamhet obehindrat. Det är dock inte något som får ske på bekostnad av goda arbetsvillkor för löntagarna – oavsett var de kommer ifrån.

Att L betraktar en rimlig lönesättning och trygghet på arbetsplatsen som “protektionism” är dock talande för vilket parti det är, vilket även är skälet till att regeringen nu på allvar överväger uppluckrad arbetsrätt. Liberalerna är helt enkelt inte och har aldrig varit ett parti för löntagarna.


Magnus Persson, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och arbetsmiljöpolitisk talesperson (SD)
Peter Lundgren, Europaparlamentariker (SD)
Alexander Christiansson, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Sverigedemokraterna

LÄS VIDARE

REPLIK SD, Sverige behöver utländsk arbetskraft

ÄMNEN I ARTIKELN

Sverigedemokraterna

Liberalerna

Peter Lundgren

Arbetsmarknad

EU

Arbetsrätt