Debatt

Utbilda nyanlända om svenska värderingar

Debattörerna: Så kan vi stoppa barn- och tvångsäktenskapen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi vet inte exakt hur många som förts utomlands mot sin vilja, statistiken är bristfällig och mörkertalet är stort. Av de 3 496 samtal som länsstyrelsen i Östergötland tagit emot sedan 2014, så handlar 37 procent av samtalen om personer som riskerar tvångs- och barnäktenskap eller som redan förts utomlands, skriver Alexandra Hedborg och Faw Azzat. (Arkivbild).
Vi vet inte exakt hur många som förts utomlands mot sin vilja, statistiken är bristfällig och mörkertalet är stort. Av de 3 496 samtal som länsstyrelsen i Östergötland tagit emot sedan 2014, så handlar 37 procent av samtalen om personer som riskerar tvångs- och barnäktenskap eller som redan förts utomlands, skriver Alexandra Hedborg och Faw Azzat. (Arkivbild).

DEBATT

DEBATT. I skuggan av diskussionerna angående barnen till IS-terrorister är vi flera som ställt oss frågan – vem bryr sig om barnen, kvinnorna och männen som förts utomlands mot sin vilja och blivit utsatta för barn- och tvångsäktenskap? Det är svårt att föreställa sig att barn blir bortgifta i världens minst ojämställda land men det är en realitet som fortfarande är aktuell.

Frågan om barn- och tvångsgifte har varit aktuell sedan lång tid tillbaka. 2014 stärktes lagen mot barnäktenskap och tvångsäktenskap men återaktualiserades och blev särskilt uppmärksammad efter den stora flyktingvågen 2015. Det uppdagades att många minderåriga barn som anlände till Sverige, hade ingått äktenskap innan deras ankomst till Sverige. I många fall valde svenska myndigheter att inte agera utan lät barnen bo kvar hos sina respektive makar. Det väckte stor uppståndelse och ilska hos det svenska folket som resulterade i ytterligare lagskärpningar, varav förbudet mot erkännande av barnäktenskap kriminaliserades vid årsskiftet 2019.

Detta kan misstolkas som att politikerna agerat tillfredsställande, men i praktiken har det dessvärre inte inneburit någon avsevärd förändring. Trots hundratals polisanmälningar, har endast två resulterat i en fällande dom.

Vi vet inte exakt hur många som förts utomlands mot sin vilja, statistiken är bristfällig och mörkertalet är stort. Av de 3 496 samtal som länsstyrelsen i Östergötland tagit emot sedan 2014, så handlar 37 procent av samtalen om personer som riskerar tvångs- och barnäktenskap eller som redan förts utomlands. En annan studie från 2009 visar att så många som 70 000 unga vuxna inte kan välja vem de vill gifta sig med. Det är sannolikt en underskattning av läget då studien är 10 år gammal men den ger en förställning om hur omfattande problemet är. Undersökningar gjorda i Sveriges fyra största kommuner stärker utbredningen av problematiken.

Det är uppenbart att fler åtgärder krävs för att stoppa barn- och tvångsäktenskapen. Lagstiftningen finns men är svår att tillämpa på grund av bevisbördan och komplexiteten vid gränsöverskridande brott.

Kommunerna måste börja arbeta förebyggande för att förhindra att barn, kvinnor och män förs utomlands av sina släktingar. Riskfaktorerna för att utsättas för barn- och tvångsäktenskap är bland annat att föräldrarna är lågutbildade, har låg sysselsättningsnivå, stark religiositet och att de bor i ett segregerat område.

För att ytterligare stärka arbetet mot barn- och tvångsäktenskap förslår vi följande åtgärder:

  • Inför obligatorisk samhällsorientering för nyanlända där man informerar om svensk lagstiftning och för diskussioner om vilka normer och värderingar som gäller i Sverige.
  • Utbilda skolpersonal, särskilt skolkuratorer och skolsjuksköterskor. Undersökningar visar att barnen oftast vänder sig till skolan och inte till socialtjänsten.
  • Sprid information på skolor med exempelvis affischer med kontaktuppgifter till UD och Socialstyrelsen.
  • Gör det obligatoriskt att utreda elever som försvinner efter skollov.
  • Fler utlämningsavtal krävs. Sverige bör ställa krav på utlämningsavtal till länder som beviljas svenskt bistånd.
  • Driv frågan om utlämningsavtal på EU-nivå. EU har betydligt större makt och muskler att kunna bistå EU-medlemmar med att hämta hem personer som olovligen förts utomlands för barn- och tvångsäktenskap.


Alexandra Hedborg, Ordförande i Järfälla kvinnojour
Faw Azzat, GAPF-Goodwill ambassadör


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Vi måste få kritisera islam för hedersvåldet

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Islamism

Integration

Integrationspolitik

Migrationspolitik

Barnäktenskap

Tvångsgifte