Privata genvägar till välfärden ska stoppas

LO:s slutreplik om privata sjukförsäkringar och vinster i välfärden

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Privata sjukvårdsförsäkringar skapar genvägar till vård för de som har råd. De undergräver tilliten till den offentligt finansierade vården. De undergräver också medborgarnas vilja att solidariskt finansiera hälso- och sjukvård efter behov via skatten, skriver Torbjörn Johansson och Ulrika Lorentzi, LO.
Foto: TT
Privata sjukvårdsförsäkringar skapar genvägar till vård för de som har råd. De undergräver tilliten till den offentligt finansierade vården. De undergräver också medborgarnas vilja att solidariskt finansiera hälso- och sjukvård efter behov via skatten, skriver Torbjörn Johansson och Ulrika Lorentzi, LO.

DEBATT

SLUTREPLIK. LO ser privata sjukvårdsförsäkringar som en ingrediens i en giftcocktail som hotar välfärden. Svensk Försäkring hävdar tvärtom att försäkringarna avlastar den skattefinansierade vården och fyller ut tid hos privata utförare.

Hur kan det finnas ledig kapacitet när det samtidigt finns köer i vården? Det argumentet låter som ett särintresses kuliss för att dölja att offentligt finansierade patienter får längre väntetider när vårdföretag prioriterar privatfinansierade patienter av lönsamhetsskäl.

Istället för Svensk Försäkrings dimridåer rekommenderar vi alla att läsa deras rapportbilaga ”Vem har privat sjukvårdsförsäkring i Sverige?”. Den visar att bland högskoleutbildade män har 22 procent försäkring medan 12 procent av högskoleutbildade kvinnor och endast sex procent av kvinnor med tvåårigt gymnasium har det.

Den kraftiga ökningen av privata sjukvårdsförsäkringar mellan 2006 och 2015 har främst har gått till tiondelen med högst inkomster. Där ökar andelen med nästan 20 procentenheter, från 17,3 till 36,9 procent. Det ger en tydlig bild av en välfärd och ett samhälle som dras isär.

Privata sjukvårdsförsäkringar skapar genvägar till vård för de som har råd. De undergräver tilliten till den offentligt finansierade vården. De undergräver också medborgarnas vilja att solidariskt finansiera hälso- och sjukvård efter behov via skatten.

En väljare som inte längre litar på välfärden, röstar på partier som lovar sänkt skatt med förhoppningen att de ska få råd att köpa sin vård privat. Den utvecklingen leder oss till ett samhälle där stora grupper stängs ute från vården eftersom de inte har råd med försäkringarna.

När vi tar ett gemensamt ansvar för välfärden är hela befolkningen med och delar på riskerna. Då har vi råd att ge alla vård efter behov. LO vill att alla ska få välfärd efter behov, inte att de som kan betala extra får gå före. Därför måste både privat betalda genvägar och vinstjakt i välfärden stoppas.


Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Ulrika Lorentzi, utredare LO


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE