Åldersdiskriminerande pension måste upphöra

Debattören: Ta bort åldersgränsen för omställningspension

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En könsdiskriminerande änkepension har ersatts av en åldersdiskriminerande omställningspension, skriver Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF.
En könsdiskriminerande änkepension har ersatts av en åldersdiskriminerande omställningspension, skriver Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF.

DEBATT. Från och med 1990 började utfasningen av den livsvariga änkepensionen. I stället infördes ett könsneutralt men tidsbegränsat efterlevandeskydd, omställningspension. Änkepensionen ansågs nämligen vara en förlegad form av efterlevandeskydd med hänsyn till kvinnors ökade inträde i arbetslivet och kraven på jämställdhet mellan könen.

I dag har cirka 240 000 kvinnor änkepension, medan endast drygt 6 000 personer uppbär omställningspension. Visserligen är det genomsnittliga månadsbeloppet för omställningspension mer än dubbelt så stort som för änkepension men utgår å andra sidan endast under 12 månader. Reformen innebär därmed en enorm sänkning av det allmänna ekonomiska stödet till efterlevande. Dagens utbetalningar av änkepension är 18 gånger så stort som utbetalningarna av omställningspension.

Omställningspensionen ges endast till vuxna under 65 år som har förlorat make, maka, registrerad partner eller sambo med gemensamma barn under 18 år. Så om den avlidne inte har tecknat det frivilliga efterlevandeskyddet i premiepensionen, som handlar om små belopp, finns inte längre något allmänt efterlevandeskydd efter fyllda 65. Trots att behovet av ekonomiskt stöd oftast är större än för förvärvsarbetande under 65 år.

Kvinnors genomsnittliga ålderspension är fortfarande betydligt lägre än männens och kommer så att vara under överskådlig tid. Det gäller inte minst äldre kvinnor med låga pensioner och som har små möjligheter att förbättra sin ekonomi genom arbete. En könsdiskriminerande änkepension har alltså ersatts av en åldersdiskriminerande omställningspension.

Pensionsmyndigheten har nyligen på regeringens uppdrag analyserat statens efterlevandeskydd. Analysen visar att ”omställningspensionens åldersgräns på 65 år inte kan motiveras.” Därför är rapportens slutsatser bland annat att antingen bör omställningspension ges till alla efterlevande, oavsett ålder, eller så ska staten inte ge omställningspension till någon efterlevande utan barn.

Det är lätt att instämma i Pensionsmyndighetens förslag om att slopa omställningspensionens 65-års gräns. Bland 65-69 åringar är det tre gånger så vanligt att vara änka som änkling och med stigande ålder blir det ännu vanligare. Så mönstret är tydligt. Det vanligaste är att en kvinna förr eller senare blir änka. Att i denna svåra situation inte heller få det ekonomiska stöd som utgår till efterlevande under 65 år innebär åldersdiskriminering, är ovärdigt ett land som Sverige.

Så här kan det inte fortsätta. Regeringen måste snarast lägga fram förslag om förbättringar av nuvarande efterlevandepensioner. Börja med att slopa 65-års gränsen och förläng tiden för omställningspension till åtminstone 24 månader.


Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE