Staten måste överleva – inte bara företagen

Sandro Scocco: Därför ska vi inte skänka pengar till företagen i coronakrisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det kommer vara en mardröm för välfärdssamhället om vi kommer ur denna kris med blomstrande företag och ägare, men med en stat i konkurs, skriver Sandro Scocco.
Det kommer vara en mardröm för välfärdssamhället om vi kommer ur denna kris med blomstrande företag och ägare, men med en stat i konkurs, skriver Sandro Scocco.

DEBATT. Svenskt näringsliv lanserade under tisdagen sitt ekonomiska åtgärdspaket i spåren av corona krisen under devisen ”skattepengar från företagen ska återföras”, alltså att staten ska skänka pengar till företagen.

Det är en väg staten bör akta sig noga för. Det som nu krävs är i stället en historisk kompromiss mellan näringsliv och stat som är långsiktigt överlevnadsbar för båda parter.

Problemet nu är att privat konsumtion faller som en sten när människor världen över sitter hemma istället för att vara ute och konsumera. Sveriges ekonomi är på ungefär 5 000 miljarder och 2 200 av dessa miljarder skapas av hushållens konsumtion.

Bara en 10 procentig minskning (220 miljarder) får dramatiska effekter på tillväxt, sysselsättning och arbetslöshet. Lägger vi till att halva Sveriges ekonomi är beroende av utlandet också konsumerar, är det inte svårt att förstå att vi nu på kort sikt står inför unika och enorma utmaningar.

Kan vi då hindra detta Harmageddon genom att staten bara låter bli att vidta smittbegränsande åtgärder? Nej, helt enkelt därför medborgarna kan tänka själva.

Om smittspridningen tillåts pågå ohämmat kommer sjukvården kollapsa och faran för att bli sjuk ökar dramatiskt, även för unga som annars skulle överleva med intensivvård. Det gör att människor på alldeles eget bevåg skulle isolera sig och dra ner sin konsumtion (med samma negativa effekt) men med många fler döda.

Det är viruset och inte de smittbegränsande åtgärderna som är problemet.

Det som behövs nu är i stället en överbryggningspolitik för att ta oss igenom detta på bästa sätt. Även om tillväxten skulle falla historiskt unika 10 procent i år (500 miljarder), så kommer ekonomin sannolikt växa lika mycket nästa år när läget normaliserar sig och produktionen kommer igång igen.

Vad som därför är helt avgörande nu är att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars kan vi få permanenta skador på samhälle och ekonomi.

Det kommer därför att behövas insatser av aldrig tidigare skådat slag för att säkra att människor på kort sikt klarar att betala hyran och att konkurrenskraftiga företag inte går i konkurs.

En del bra saker har gjorts av regering och Riksbank, men Svenskt näringsliv åtgärdspaket, som presenterades på tisdagen, går ut på att ”skattepengar från företagen ska återföras”, det vill säga att staten ska skänka pengar till företagen.

Det är orimligt när stora aktieutdelningar och återköp av aktier har gjort företagen relativt fattiga och ägarna rika. I en marknadsekonomi är det ägarnas pengar som ska återföras till företagen.

Om ägarna inte vill eller kan skjuta till pengarna, så ska staten inte ha sämre förutsättningar än andra som skjuter till kapital, det vill säga staten måste få del av ägandet.

Det är dessutom i god svensk tradition. När staten under 90-talskrisen sanerade banksystemet togs dåliga tillgångar (fastigheter) över av staten. Dessa tillgångar kunde sedan säljas när tiderna blev bättre och staten fick möjlighet att återfå det de satsat.

Staten måste därför snarast upprätta en företagsakut för att rädda konkurrenskraftiga företag och skjuta till kapital mot ägande. Rädslan för att få staten som medägare kanske också skrämmer fram vissa aktieägares eget kapital, det kommer aldrig gratispengar att göra.

Det kommer vara en mardröm för välfärdssamhället om vi kommer ur denna kris med blomstrande företag och ägare, men med en stat i konkurs. Lika illa skulle det vara med ”goda” statsfinanser och ett samhälle och näringsliv i ruiner.

En historisk kompromiss mellan näringsliv och stat måste hittas och det är mycket bråttom.


Sandro Scocco, chefsekonom Arena idé


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE