Vi måste tala om de män som köper sex

Jämställdhetsministern: Ett utbrett problem i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om vi på riktigt ska komma till rätta med problemet måste män förändra sitt beteende och sluta köpa sex. Utan sexköpare, ingen människohandel och prostitution. Så enkelt är det, skriver Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP).
Om vi på riktigt ska komma till rätta med problemet måste män förändra sitt beteende och sluta köpa sex. Utan sexköpare, ingen människohandel och prostitution. Så enkelt är det, skriver Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP).

Dygnet runt betalar män för att begå övergrepp och våldtäkter mot flickor och kvinnor. Var tionde man i Sverige har någon gång köpt sex.

Vi måste prata om hur livssituationen ser ut för de kvinnor som dagligen utsätts för grova övergrepp. Och så måste vi prata om männen som tycker att de har rätt att köpa kvinnors kroppar. Deras agerande måste få ett slut.

Den razzia som polisen gjorde i torsdags mot en lägenhetsbordell på Östermalm i Stockholm har satt sexköp och människohandel i blixtbelysning. Men det är ingen nyhet att vi i Sverige har ett utbrett problem med män som köper sex och att flickor och kvinnor utnyttjas i prostitution och människohandel.

I Folkhälsomyndighetens senaste befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter från 2017 framgår att knappt 10 procent av männen någon gång köpt sex. Vi vet också att prostitutionen i Sverige är utbredd och att en allt större del sker via internet.

Vi behöver prata om hur kvinnorna som utnyttjas i prostitution, människohandel och porrindustrin har det. De som bland annat utsätts för strypsex av sexköpare eller i de porrfilmer som finns bara ett knapptryck bort i vuxnas och barns mobiltelefoner.

Organisationer som jobbar med att hjälpa kvinnor att ta sig ur prostitution, människohandel och porrindustrin vittnar om att många av kvinnorna är traumatiserade. Majoriteten kommer från andra länder, ofta Europas eller världens fattigaste. En del vet inte vilket land de befinner sig i, än mindre vart de ska vända sig om de behöver hjälp.

Kvinnorna har ofta en historia av sexuella övergrepp eller så har de dragits in i prostitution på grund av fattigdom eller psykosociala problem. Det är kvinnor i stor utsatthet och med få eller inga valmöjligheter i livet.

Vi måste också prata om männen, de som köper sex. Dygnet runt över hela Sverige betalar män för att utsätta kvinnor för övergrepp och våldtäkter. Det handlar om män som inte reflekterar över den situation som kvinnorna befinner sig i eller som väljer att se genom fingrarna med utsattheten.

När de grips av polis tycker många synd om sig själva. Ibland tycker de också synd om sina fruar. Kvinnorna som de köpt sex av och som dagligen lever i en fruktansvärd utsatthet är däremot märkbart osynliga.

Inte sällan inbillar sig männen att kvinnorna uppskattar vad de gör och att männen till och med hjälper kvinnorna genom att köpa deras kroppar, att det ger kvinnorna ett bättre liv.

Att män utnyttjar kvinnor på det här sättet kan aldrig accepteras. De här männen måste ställas till svars för sitt agerande. Vi kan inte stillatigande stå bredvid när kvinnor skadas och traumatiseras.

Regeringen har under de senaste åren tagit steg framåt för att bekämpa sexköp och människohandel. Den 1 juli 2018 trädde den nya samtyckeslagen i kraft, som bland annat innebär att män som köper sex av någon som är utsatt för människohandel ska kunna dömas för våldtäkt.

Sedan 2018 finns också en ny, nationell handlingsplan mot prostitution och människohandel. Jämställdhetsmyndigheten har därtill fått i uppdrag att ta fram och sprida goda exempel på hur vi kan bekämpa prostitution och människohandel och förbättra stödet till utsatta.

Men det här räcker inte. Från regeringens sida är budskapet tydligt: vi måste göra mer för att bekämpa de krafter som utnyttjar kvinnor i prostitution och människohandel och se till att utsatta får stöd. Rättsväsendets insatser och stödet till de utsatta måste stärkas. Vi måste också bygga ut det förebyggande arbetet mot destruktiva mansnormer.

För om vi på riktigt ska komma till rätta med problemet måste män förändra sitt beteende och sluta köpa sex. Utan sexköpare, ingen människohandel och prostitution. Så enkelt är det.

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP)

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE