Debatt

Det finns en destruktiv mansnorm i Sverige

Debattörerna: Hög tid att männen tar större ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Destruktiva maskulinitetsnormer leder bland annat till våld och övergrepp, och mäns våld är idag ett av våra största samhällsproblem. Män är misstänkta för 79 procent av alla misshandelsbrott och 97 procent av alla sexualbrott, skriver Åsa Lindhagen (MP) och Alán Ali, MÄN.
Destruktiva maskulinitetsnormer leder bland annat till våld och övergrepp, och mäns våld är idag ett av våra största samhällsproblem. Män är misstänkta för 79 procent av alla misshandelsbrott och 97 procent av alla sexualbrott, skriver Åsa Lindhagen (MP) och Alán Ali, MÄN.

DEBATT

DEBATT. I dag är det internationella mansdagen, och då är det extra viktigt att uppmärksamma mäns avgörande roll i att bidra till jämställdhetsarbetet. I tider när de som försvarar principerna om jämställdhet och alla människors lika värde hotas av odemokratiska krafter är det viktigare än någonsin att män står upp för kvinnors rättigheter.

Samtidigt ser vi att antalet män över 30 år som kallar sig för feminister nästan har halverats de senaste åren. Det är ett bakslag.

Den feministiska kampen för ett jämställt samhälle har historiskt drivits av kvinnor, som slagits för den självklara rätten att få rösta, arbeta och leva ett liv fritt från förtryck och våld. Men kampen för ett skapa ett jämställt samhälle är både män och kvinnors ansvar. Ett jämställt samhälle är bra för alla, och alla måste ta sitt ansvar för att vi ska nå dit.

En av de viktigaste uppgifter vi har för att kunna driva jämställdhetsarbetet framåt är att förändra destruktiva maskulinitetsnormer som fortfarande finns i samhället. Precis som kvinnor tvingas män förhålla sig till en begränsande könsroll som präglas av omoderna föreställningar och normer om hur en man ska vara; män ska vara starka, inte visa sårbarhet eller prata om känslor.

Destruktiva maskulinitetsnormer leder bland annat till våld och övergrepp, och mäns våld är i dag ett av våra största samhällsproblem. Män är misstänkta för 79 procent av alla misshandelsbrott och 97 procent av alla sexualbrott, och 83 procent av förövarna i alla lagförda misshandelsbrott under 2018 var män.

Sedan sekelskiftet har omkring 300 kvinnor mördats av sin man, exman eller pojkvän och var fjärde kvinna kommer någon gång i livet att utsättas för våld av en närstående, oftast en man.

Destruktiva maskulinitetsnormer där män inte får visa sig sårbara kan också leda till att män drabbas värre av psykisk ohälsa. 70 procent av alla unga mellan 15 och 24 år som begår självmord är killar.

Normerna påverkar också hur vi har det hemma i vår vardag. Trots att män och kvinnor är lika lämpade att utföra vardagssysslor som till exempel dammsuga, packa barnens gympapåsar eller planera barnkalas, tar kvinnor fortfarande ett mycket större ansvar för obetalt hushållsarbete och barnomsorg i familjen. Kvinnor tar också ut mer föräldraledighet än män.

Därför är det nu hög tid att männen både tar ett större ansvar i hemmet och för sina barn.

Den nya rapporten State of Nordic Fathers som Nordiska ministerrådet tagit fram i samarbete med MÄN visar att de pappor som tar ut en längre föräldraledighet upplever att de får bättre kontakt med sina barn, känner sig bättre som föräldrar och är mindre beroende av stöd från sin kvinnliga partner när det gäller omsorgen om barnen.

Tidigare forskning visar även att pappor som delar lika på föräldraledigheten är mer benägna att dela på ansvaret för vab (vård av sjukt barn) och det obetalda hemarbetet. Barn som har engagerade pappor tenderar också att kunna bryta mot könsnormer i högre grad när de själva blir äldre.

För att få ett jämställt samhälle, förändra de destruktiva maskulinitetsnormerna, och stärka killar och män att göra jämställda, demokratiska, och icke-våldsamma val måste vi arbeta långsiktigt.  

Tre nyckelfaktorer för det arbetet är:

  • Jobba med normerna redan när barnen är små. Skolan är en av de viktigaste arenorna för att arbeta normkritiskt med unga. Därför ska sex- och samlevnadsundervisningen stärkas och det våldsförebyggande arbetet i skolan utvecklas.
  • Involvera män i jämställdhetsarbetet. Engagera män att dela föräldraledigheten lika och förmå arbetsgivare att underlätta för män att ta ut längre föräldraledighet. Barn ska inte vara kvinnors huvudansvar och mäns valfrihet. Män ska beredas möjlighet att delta i jämställdhetsfrämjande pappagrupper och uppmanas att dela lika på hushållsarbete och barnomsorg.
  • Förebygg mäns våld. Få män att engagera sig mot mäns våld, inte bara för kvinnors skull utan även för sin egen. Vi behöver stärka det förebyggande arbetet för att förhindra att våld uppstår eller upprepas, förbättra upptäckten av de som utsätts för våld, utveckla och förbättra skydds- och stödinsatser för våldsutsatta och höja kunskaperna i samhället.

Vi vill också uppmana och uppmuntra män att själva ta mer individuellt ansvar. I vardagen, i familjelivet och i samhället.

För att uppnå en jämställd värld utan våld behöver vi arbeta tillsammans, och mäns engagemang i det arbetet är både livsviktigt och nödvändigt.


Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP)
Alán Ali, ordförande för MÄN


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Dödade kvinnor

LÄS VIDARE

DEBATT Nej RFSL, vi ska inte legalisera prostitution

ÄMNEN I ARTIKELN

Dödade kvinnor

Jämställdhet

Åsa Lindhagen

Miljöpartiet

Sexualbrott

Psykisk ohälsa

Hushållsarbete