Debatt

Alliansen säger nej till skollotteriet

Debattörerna: Möjligheten att själv få välja skola är en rättighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Camilla Waltersson Grönvall (M), Ulrika Carlsson (C), Christer Nylander (L) och Annika Eclund (KD) ser brister i skolkomissionens rapport.
Camilla Waltersson Grönvall (M), Ulrika Carlsson (C), Christer Nylander (L) och Annika Eclund (KD) ser brister i skolkomissionens rapport.

DEBATT

DEBATT. Svensk skola ska ge alla barn en bra start i livet. Det ska inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer, men så är det inte i dag. Var fjärde elev når inte tillräckligt höga kunskaper och fler än 17 000 elever hade inte behörighet till gymnasiet sommaren 2016. Det ska vi aldrig acceptera.

Trots att en hel mandatperiod snart har gått har regeringen inte infört de viktiga kunskapsreformer som behövs för att stärka svensk skola. När Skolkommissionen i dag presenterar sina resultat har förväntningarna därför varit högt ställda.

Det är få konkreta förslag som skolkommissionen lägger fram. Några av förslagen är bra, men vi avvisar till exempel bestämt förslagen på att införa lottning som en del av skolvalet. Här presenterar vi fyra reformer som tillsammans med Skolkommissionens förslag skulle kunna genomföras redan i dag.

Ett fritt och aktivt skolval – i hela Sverige

Möjligheten att själv få välja skola är en rättighet. Det svenska skolsystemet med många alternativ och valfrihet är här för att stanna. Därför är det oroande att regeringens skolkommission öppnar för att införa lottning som en del av skolvalet. Det säger vi nej till. Vi vill i stället stärka skolvalet och det är därför positivt att kommissionen samtidigt öppnar för att införa ett aktivt skolval, vilket vi velat se en längre tid.

I stället för att införa ett lotteri behövs bättre information till föräldrar och elever när de ska göra sitt val. Informationen ska vara enkel att förstå och vara tillgänglig på fler språk än i dag. Dessutom ska det gå att jämföra skolor på ett enkelt sätt.

Alla skolor ska vara bra skolor

Skolkommissionen föreslår att mer resurser riktas till skolor med stora utmaningar och vill också att Skolverket på ett närmare sätt ska arbeta med kommuner och skolor för att stärka resultaten. Det är en god inriktning. Att finansieringen av skolan fungerar dåligt är samtidigt inget nytt. Det behövs mer resurser till skolor som är i behov av det men framför allt utökade möjligheter för staten att sätta stopp för skolor som inte fungerar.

Fler skickliga lärare i de skolor som har de största utmaningarna

När OECD analyserar svensk skola är en av de tydligaste slutsatserna att våra absolut skickligaste lärare inte finns på de skolor där de behövs som mest. Därför vill vi fortsätta att utveckla den reform med förstelärare som Alliansregeringen påbörjade och särskilt satsa på skolor i utanförskapsområden. Skolkommissionens förslag om att inrätta ett professionsprogram för lärar- och skolledaryrkena är ett steg i rätt riktning. Alla lärare ska ha rätt till livslång kompetensutveckling.

Mer tid för eleverna med sina lärare

Studier som uppskattat effekterna av utökad undervisningstid på elevernas prestation i PISA visar på en positiv effekt för flickor, utrikes födda och elever med svagare socioekonomisk bakgrund. Skolkommissionen skriver också att utökad undervisningstid behövs på sikt. Vi tror att det behövs redan i dag. I Sverige går elever nästan ett helt år mindre i skolan jämfört med elever i våra grannländer. Därför behövs en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder. Vi vill också öka antalet undervisningstimmar i matematik och idrott. 

Vi välkomnar skolkommissionens rapport. Tyvärr saknas det konkreta förslag på en hel del områden. Det behövs ett brett grepp om svensk skola. Alliansen vill nu se tydliga åtgärder från regeringen för att stärka svenska elevers kunskapsresultat. Sverige ska fortsätta att vara en kunskapsnation som står stark i den internationella konkurrensen. 


Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M)
Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson (C)
Christer Nylander, utbildningspolitisk talesperson (L)
Annika Eclund, utbildningspolitisk talesperson (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

LÄS VIDARE

Ett viktigt steg – nu är det upp till politikerna

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Camilla Waltersson Grönvall

Ulrika Carlsson

Annika Eclund

Christer Nylander