Ygeman, håll dig till sanningen

Moderaterna: Du förvränger medvetet vårt förslag om zonförbud

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Jerker Ivarsson/Stefan Mattsson/Carolina Byrmo
Debattörerna Beatrice Ask och Tobias Billström tycker att Anders Ygeman (S) medvetet förvränger sanningen om deras Moderaternas förslag om zonförbud.

DEBATT. Samtidigt som vi har en trygghetskris i Sverige vilseleder inrikesminister Anders Ygeman (S) om vilka insatser som krävs för att vända utvecklingen och öka tryggheten. Det är olyckligt för debatten, men framför allt för alla de människor som drabbas när otryggheten får breda ut sig.

I vissa områden har kriminella grupper fått ett långtgående inflytande som begränsar friheten för de som bor eller vistas där. Att var tredje kvinna är otrygg i sitt eget bostadsområde är ytterst allvarligt. Polisen går på knäna och tyngs av svagt ledarskap medan attackerna mot blåljuspersonal fortsätter.

För att bryta den negativa utvecklingen krävs rejäla satsningar på lag och ordning och insatser för att polisen ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag.

Sverige behöver minst 2 000 nya poliser, högre polislöner och en ny polisledning. Samtidigt behövs fler och nya verktyg för att polisen bättre ska kunna förebygga brott samt ingripa och säkra ordningen.

Om detta pratar Anders Ygeman ofta runt – men håller tunt. Regeringens satsningar på polisen kommer på plats i huvudsak först efter 2018.

Insatser som till exempel skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal är upplåsta i utredningar som ska vara klara först 2018, vilket innebär att ny lagstiftning dröjer ytterligare.

Nu möts vi av ännu ett exempel där Ygeman glider på sanningen för att täcka över sina egna tillkortakommanden. Ygeman borde vara mer rakryggad än så.

Vi moderater har föreslagit att polisen bör ges möjlighet att besluta om zonförbud för kriminella som sprider otrygghet på en viss plats, till exempel på ett torg eller i ett köpcentrum. Sådan lagstiftning gör att den, som på olika sätt bidrar till otrygghet, snabbt och tydligt kan konfronteras av polisen – och det innebär konsekvenser i form av förbud att vistas på platsen. Ett beslut om zonförbud ska kunna överklagas till domstol.

I stället för att överväga alla förslag som kan bidra till ökad trygghet avfärdade Ygeman förslaget direkt, dessutom på felaktiga grunder.

Vi synar därför inrikesministerns påståenden – och efterlyser att Ygeman i fortsättningen håller sig till det som gäller.

Ygeman menar att det vi har föreslagit täcks av dagens lagstiftning, med hänvisning till 13:e och 24:e paragrafen i polislagen. 13:e paragrafen ger en polis möjlighet att vid en specifik situation avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme samt även tillfälligt omhänderta denne, för att personen stör, utgör fara eller för att avvärja ett brott.

Ett zonförbud innebär att polisen ska kunna avvisa och förbjuda någon att vara på en viss plats upp till tre månader med möjlighet till förlängning om behoven kvarstå. Den möjligheten finns inte i dag. Ygeman har helt enkelt fel.

Polislagens 24:e paragraf, som tillkom för att ge polisen möjligheter att hantera folksamlingar vid större evenemang, ger polisen möjlighet att förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme. Det kräver dock att det förekommer allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten eller är risk för detta. 

En lagstiftning om zonförbud ger poliser möjlighet att förbjuda tillträde vid fler situationer än i dag och inte enbart vid allvarliga hot mot allmän ordning och säkerhet. Dessutom över en längre tid. Åtgärderna enligt polislagen tar sikte på mer tillfälliga ingripanden. Således ytterligare ett fel från Ygeman.

Ygeman försöker få det till att zonförbudet skulle komma ifråga i stället för fängelse. Detta är att medvetet förvränga det vi förslagit. Begångna brott ska självklart utredas, lagföras och leda till tydliga straff.

Ett zonförbud skulle vara ett verktyg för polisen i deras viktiga arbete mot otrygghet och kriminella. Det ska kunna användas mot dem som agerar hotfullt eller störande så att de inte tar över gator och torg från allmänheten. Zonförbundet kan också användas mot den som väntar på rättegång och eventuell dom, eller döms till någon annan påföljd än fängelse, så han eller hon inte kan fortsätta upprätthålla sig vid platsen och göra livet osäkert för andra.

Om Anders Ygeman inte vill lyssna på Moderaterna kan han lyssna på till exempel poliser i Malmö och Göteborg som är positiva till vårt förslag – det är Ygeman skyldig alla som önskar mer trygghet och säkerhet.


Beatrice Ask
Tobias Billström


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM