ÅSIKT

Mer ödmjukhet vore önskvärt, inte faktafel

Slutreplik från Elsa Tenderloin om utsattheten bland sexarbetare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vad sexarbetare kämpar för i dag är en avkriminalisering. Den springande punkten här är att lagar som säger sig värna om en specifik grupp inte kan instiftas över huvudet på dem som berörs mest av dessa, skriver Elsa Tenderloin i sin slutreplik.
DEBATT

SLUTREPLIK. Gerda Christenson hävdar att jag tillhör en ”försvinnande minoritet”. Detta stämmer inte, utan syftar enbart till att skapa en falsk splittring mellan olika sexarbetares intressen. Hon påstår även att jag förespråkar legalisering av sexköp.

Inte heller detta stämmer. Faktum är att Sverige hade en typ av legaliseringsmodell i form av reglementeringssystemet redan under 1800-talet.

Vad sexarbetare kämpar för i dag är en avkriminalisering. Den springande punkten här är att lagar som säger sig värna om en specifik grupp inte kan instiftas över huvudet på dem som berörs mest av dessa.

I Sverige har stödet för att även kriminalisera försäljning av sex ökat dramatiskt. I SOU:s utvärdering från 2010 framgår det tydligt att det viktiga inte är sexarbetares egna upplevelser av lagens konsekvenser utan att få så många som möjligt att slutar sälja sex.

Nu finns det ju inga tillförlitliga bevis på att sexköp har minskat sedan lagen trädde i kraft. Ej heller att den verkar öka på ställen där sexköp är avkriminaliserat. De effekter av sexköpslagen som man däremot har lyckats påvisa pekar tydligt mot sämre förhållanden och ett hårdare klimat för sexarbetare.

Gerda tycks mer intresserad av ”prostitution” som en abstrakt idé än som andra individers levda erfarenhet. Sexarbete beskrivs av henne som mäns utnyttjande av kvinnor.

Den här typen av formuleringar är problematiska då de reducerar ett komplext fenomen till lättfattliga slogans. I framtiden önskar jag mig en mer ödmjuk hållning från sexköpslagens förespråkare. Särskilt när de som Gerda sprider rena faktafel.

Elsa Tenderloin, bor i Stockholm och är verksam som sexarbetare och skribent. Hon är engagerad i frågor rörande feminism, klasspolitik och djurrätt. Debattören skriver under pseudonym. Redaktionen känner till hennes verkliga identitet.

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM