Ni går emot forskning om språkinlärning

Replik till moderater om hemspråk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sofia Tingsell: M:s argumentation strider på väsentliga punkter mot vad forskning och beprövad erfarenhet visar om språkinlärning i skolan.
Sofia Tingsell: M:s argumentation strider på väsentliga punkter mot vad forskning och beprövad erfarenhet visar om språkinlärning i skolan.

REPLIK. Wutzler, Brunsberg och Wengholm skriver på Aftonbladet debatt att skolämnena modersmål och svenska som andraspråk bör avskaffas i skolans uppdrag. I stället ska alla elever få samma svenskundervisning. Men argumentationen strider på väsentliga punkter mot vad forskning och beprövad erfarenhet visar om språkinlärning i skolan.

Att satsa på modersmålsundervisning för flerspråkiga barn är inte något som tar resurser från inlärningen av svenska. Tvärtom tillför modersmålsundervisningen resurser, också till barnens utveckling av svenska.

Det visar samlad internationell och svensk forskning. En stor svensk studie (Ganuza m.fl. 2017) har nyligen visat att barn med somaliska som sitt förstaspråk presterar bättre i svenska ju bättre de behärskar sitt modersmål.

Inte heller tas schemalagd tid från andra skolämnen till ämnet modersmål. Problemet är snarare att undervisningen ligger sent på dagen och ofta i en annan skola, och därför blir otillgänglig för många elever.

Vidare skriver debattörerna att ”inget barn i Sverige ska behöva läsa svenska som ett andra språk”. Ämnet svenska som andraspråk erbjuder inte andra klassens undervisning, utan undervisning som fokuserar på språkets form; grammatik och ordförråd.

Det är centralt eftersom eleverna ska tillgodogöra sig övrig undervisning på svenska, vilken är utformad för barn som har svenska som sitt första språk. Att alla läser samma kurs i svenska minskar inte utanförskap, utan berövar snarare de flerspråkiga barnen möjligheten att lära sig den svenska som krävs för skolframgång.

Författarna tar också upp risken för ”halvspråkighet”. Termen är sedan länge passé inom forskningen; människor har inte halva språk, utan språklig kompetens inom de områden där de givits möjlighet att utveckla den. Ämnet svenska som andraspråk ger just en sådan möjlighet att utveckla svenska för skolans krav.

Den snart 10-årsjubilerande språklagen ger alla rätt att utveckla och använda språk – svenska och andra språk. Denna lag ska följas, också i skolan.


Sofia Tingsell, forskare i svenska som andraspråk, Språkrådet


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE