Debatt

Skicka miljöskatten på mode i papperskorgen

Debattörerna: Klimatnyttan är noll och 900 svenska jobb kan försvinna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kläd- och skoskatten saknar i sin nuvarande utformning förutsättningar att uppnå syftet att minska förekomsten av hälsofarliga ämnen, skriver debattörerna.
Kläd- och skoskatten saknar i sin nuvarande utformning förutsättningar att uppnå syftet att minska förekomsten av hälsofarliga ämnen, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Det är snart ett halvår sedan den statliga utredningen ”Skatt på modet”, om en skatt på kläder och skor, skickades ut på remiss. Svaren har kommit in och domen från remissinstanserna är benhård.

Skatten bedöms bli kontraproduktiv och resultera i att företag tvingas lägga stora resurser på att bevisa att deras varor inte innehåller de beskattningsbara kemikalierna.

Kritiken kommer från alla håll. Tullverket konstaterar att de skulle behöva dubblera sin personal för att hinna med att hantera skatten. Allt från hjälporganisationer som Röda Korset och Myrorna, till stora bolag som Postnord är kritiska. Likaså vänder sig myndigheter som Skatteverket, Kemikalieinspektionen och kammarrätterna i Falun och Sundsvall mot skatten.

Vad innebär då förslaget? Konkret föreslås alla kläder och skor beskattas med 40 kronor per kilo. Möjlighet till 95 procent avdrag finns i de fall då varan inte innehåller de kemikalier som avses, men företagen måste själva redovisa avsaknad av kemikalier för att kunna göra avdraget.

Den administrativa bördan blir omfattande, och en övervägande del av pappersarbetet blir byråkrati för byråkratins skull. Redan i utredningen konstateras dessutom att det, för vissa av de angivna kemikalierna, saknas mätmetoder för att kunna fastställa om, eller på vilken nivå, som skatteuttag ska ske.

Hur ska skatten då gå att efterleva?

I klartext: kläd- och skoskatten saknar i sin nuvarande utformning förutsättningar att uppnå syftet att minska förekomsten av hälsofarliga ämnen.

Utredningen bedömer att 84 procent av alla kläder och skor som omfattas av skatten helt saknar de kemikalier som skatten syftar till att fasa ut. Eftersom skatten ska vara miljöstyrande är det ologiskt att företagare tvingas att betala minst fem procent i skatt på kläder och skor oavsett om varorna innehåller de oönskade kemikalierna eller inte.

Kemikalier som en överväldigande majoritet av företagen sedan länge fasat ut.  

Det finns omkring 9 000 kläd- och skohandlare i Sverige.

Enligt utredningen bedöms skatten leda till att 100 företag och omkring 700 arbetstillfällen slås ut. I en analys gjord av forskningsinstitutet HUI Research konstateras att minst 900 arbetstillfällen och 150 butiker kommer att gå förlorade.

Bland de företag som ändå finns kvar beräknas de administrativa kostnaderna i många fall uppgå till samma summa som den förväntade skatteintäkten till staten.

Givet bristen på precision i förslaget förefaller konsekvenserna vara helt orimliga oavsett omständigheter, men med tanke på hur den pågående coronakrisen slår mot modebranschen blir det närmast huvudlöst.

Dessa antaganden är dessutom beräknade utifrån att företagen fullt ut kan överföra kostnaden för skatten till konsumenterna. I praktiken är det omöjligt eftersom kunderna i dag enkelt kan jämföra priser och handla globalt.

Vi måste också slå vakt om den svenska exporten som uppgick till över 20 miljarder för kläder, respektive 4,5 miljarder för skor under 2019. Det blir inte mindre kemikalier på marknaden om svenska företag exporterar mindre.

Det svenska näringslivet är starka tillskyndare av hållbarhet och god miljö, och det finns starka skäl att göra mer. Tyvärr är utredningens förslag missriktat och leder inte till någon miljönytta.  

Regeringen måste skicka detta förslag till återvinningen. Vi vill hellre se ett förbud av de oönskade kemikalierna på EU-nivå, först då skulle förslaget kunna göra skillnad på riktigt.  


Robert Lönn, skattejurist, Svenskt Näringsliv
Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef, Företagarna
Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk handel
Cecilia Tall, Generalsekreterare, Teko
Åke Weyler, ordförande, Textilimportörerna
Jenny Rosén, vd, Swedish fashion council
Helena Waker, vd, Trade partners Sweden & Stockholm fashion district
Gabriel Duke, vd, Sveriges textilhandlare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

LÄS VIDARE

DEBATT Vi måste visa samma kraft mot klimatkrisen

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

HUI Research

Kemikalieinspektionen

Tullverket

Skattepolitik

Svenskt näringsliv

Hållbarhet