Debatt

Använd inte pandemin för att lägga ner flyget

M-politiker: Regeringen skambelägger viljan till rörlighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige förtjänar en effektiv klimatpolitik som jagar utsläppen och inte flyget i sig. Om Sverige fortsätter att styras av en regering som skambelägger viljan till rörlighet och inte investerar i flygets framtid kommer svenskt flyg att halka efter i den gröna omställningen, skriver fem M-politiker från runt om i landet.
Sverige förtjänar en effektiv klimatpolitik som jagar utsläppen och inte flyget i sig. Om Sverige fortsätter att styras av en regering som skambelägger viljan till rörlighet och inte investerar i flygets framtid kommer svenskt flyg att halka efter i den gröna omställningen, skriver fem M-politiker från runt om i landet.

DEBATT

DEBATT. En politik som ser vikten av att Sverige har stabila regionala och internationella förbindelser kan inte överskatta vikten av den pågående omställningen av flyget.

Därför är det viktigt att inte bara Arlanda står kapacitetsmässigt redo att efter pandemin möta det tryck på resor och frakt som kommer. Vi måste även se värdet av att landets flygplatser är redo för elflyget.

Sveriges stora landyta kombinerat med ett långt avstånd från befolkningstäta kluster i Europa och andra delar av världen gör att vår befolkning måste ha tillgång till det transportmedel som kopplar oss samman med omvärlden. Sverige måste satsa på infrastruktur för flyget och på dess gröna omställning för att hela landet ska kunna ta del av den tillväxt och utveckling som kommer av internationell sammankoppling.

Ungefär 30 procent av värdet på all svensk export går med flygfrakt. Exportindustrin är motorn i svensk ekonomi och även om digitaliseringen gör att varje affärsresa inte måste ske så kan inte alla nya affärsrelationer starta och utvecklas via Skype.

Socialdemokraternas besked i Stockholm om att de efter nästa val vill stänga Bromma flygplats hotar inte bara den regionala sammanhållningen utan också vår ekonomiska återhämtning. Det är uppenbart att det är Miljöpartiets dogmatiska inställning till flyget som styr S i regeringen och att varje möjlighet till att försvåra för flyget söks, när det i stället är mot utsläppen blickarna borde riktas.

Coronapandemin kommer inte vara för evigt. Erfarenheter från tidigare kriser visar att flyget återhämtar sig i takt med konjunkturen. Prognoser visar att flyget kommer att återhämta sig år 2025, och därefter kommer trycket att stiga kraftigt de kommande decennierna.

Rörlighet för människor och frakt är viktigt, av många skäl. Därför är det fortsatt nödvändigt för Sverige att investera i infrastruktur och i en grön omställning av flyget.

Omvärlden har inte lagt ner utvecklingen av flyg. Om Sverige inte hänger med kommer flygtrafiken i större utsträckning att koncentreras till närliggande flygplatser i våra grannländer. Och med det följer färre arbetstillfällen, missade investeringar och förlorad konkurrenskraft.

Mindre flygplatser är avgörande för det nära näringslivet men också för välfärden. I skatteunderlaget för nordvästra Skåne kommer cirka en miljard av de samlade beskattningsbara inkomsterna från människor som bor i regionen, men arbetar i Stockholmstrakten. Det motsvarar omkring 200 miljoner kronor i kommunalskatt.

Liknande exempel finns över hela landet. Likaså är näringslivet i Stockholmsregionen beroende av de regionala noderna som förser länet med efterfrågad arbetskraft och nya affärsmöjligheter.

Dagens Industri avslöjade nyligen att regeringen medvetet hemlighåller utredningen om Bromma flygplats affärsmässighet. Att inte spela med öppna kort i för landet så avgörande frågor är ansvarslöst.

Sverige förtjänar en effektiv klimatpolitik som jagar utsläppen och inte flyget i sig. Om Sverige fortsätter att styras av en regering som skambelägger viljan till rörlighet och inte investerar i flygets framtid kommer svenskt flyg att halka efter i den gröna omställningen.

Elflyget har en otrolig potential för den nära framtidens korta och snabba persontransporter. Elflyget bedöms introduceras i inrikesflyget redan i mitten av 2020-talet. Inte nog med att det är utsläppsfritt, elflyg är också avsevärt tystare än dagens flygplansmodeller och kräver radikalt kortare start- och landningssträckor.

Detta innebär att framtidens regionala flygplatser kommer slippa dagens problem med bullerstörningar och behov av stora markytor.

Även inblandning av biodrivmedel i dagens flygplansmotorer är ett viktigt steg i den gröna omställningen av flyget. Och precis som med elflyget har tekniken kommit långt, redan i dag kan dagens flygplansmotorer utan nya investeringar ta emot upp till 50 procent inblandning av biobränsle.

Ny teknik kräver att vi tänker nytt kring befintlig infrastruktur och inte genom en pandemi politiskt pressar fram nedläggningar av flygplatser.


Anders Ågren, kommunalråd Umeå (M)
Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö (M)
Irene Svenonius, gruppledare och regionråd Region Stockholm (M)
Jesper Skalberg Karlsson, regionråd Region Gotland (M)
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Helsingborg (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Transportindustri

LÄS VIDARE

REPLIK Lägg ner Bromma och satsa på Arlanda

ÄMNEN I ARTIKELN

Transportindustri

Peter Danielsson

Infrastruktur

Region Gotland

Bromma

Biobränslen

Irene Svenonius