Debatt

Stänga Ringhals 1 är ett rödgrönt haveri

Nyamko Sabuni: Vi måste få ett slut på S, MP och C:s huvudlösa energipolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att regeringen inte har rört ett finger för att driva Ringhals 1 vidare är huvudlöst. Det behövs en politik som tryggar jobben och klimatet i stället för MP:s och C:s energipolitiska drömmerier, skriver Nyamko Sabuni.
Att regeringen inte har rört ett finger för att driva Ringhals 1 vidare är huvudlöst. Det behövs en politik som tryggar jobben och klimatet i stället för MP:s och C:s energipolitiska drömmerier, skriver Nyamko Sabuni.

DEBATT

DEBATT. I dag släcks kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 ner. Det markerar ännu ett misslyckande för den rödgröna energipolitik som redan gett elbrist i södra Sverige.

I stället för att säkra mer leveranssäker elproduktion stänger regeringens och Centerpartiets energipolitik steg för steg ner den kärnkraft som kan leverera el också när vinden inte blåser eller solen inte skiner.

Detta samtidigt som samhället blir allt mer beroende av att elförsörjningen alltid fungerar. Sverige behöver en ny energipolitik. 

Ren, leveranssäker och konkurrenskraftig svensk el är en förutsättning för välfärd, jobb och för klimatomställningen.

Sol- och vindkraft ger ett välkommet bidrag, men för att elsystemet ska fungera behövs vattenkraften och kärnkraften – både i dag och imorgon. 

I södra Sverige ser vi tydligt resultatet av en ideologisk präglad energipolitik som sätter kärnkraftsmotståndet före klimatet och jobben.

För lite planerbar elproduktion i södra Sverige i kombination med för liten överföringskapacitet från norr har lett till höga elpriser, uteblivna och uppskjutna industriinvesteringar och ett större beroende av att importera kolkraft från grannländerna i söder.

I Skåne har det gått så långt att det i princip inte finns utrymme att ansluta ny elkonsumtion. Nätet är fullt. 

Mellersta Sverige är på väg åt samma håll. I Stockholm har redan bostadsprojekt fått skjutas på framtiden för att elen inte räcker till.

Marginalerna är obefintliga. Situationen är ansträngd.

Gotland upplever återkommande strömavbrott på grund av ett sårbart elnät. Svenska kraftnät konstaterar i en rapport från 2020 att elområdena söder om Dalälven, löper särskilt stor risk för effektbrist. 

Norra Sverige – den enda region som i dag har elöverskott – kommer heller inte att vara förskonat. Region Norrbotten visade nyligen att Norrlands energiöverskott kan vara borta redan 2027 och redan snart efter det växer elbehovet dramatiskt.

LKAB planerar att erbjuda sina kunder järn som producerats utan koldioxidutsläpp – något som skulle minska utsläppen av växthusgaser dubbelt så mycket som om vi över en natt kunde radera ut koldioxidutsläppen från alla transporter i Sverige.

Den nya klimatsmarta järnproduktionen kommer kräva nya anläggningar som ensamt kräver lika mycket el som hela den svenska industrin använder i dag.

Norra Sverige kommer snart inte längre att ha något elöverskott. I stället kommer det att behövas en stor expansion av elproduktionen i norr. Särskilt behövs planerbara produktionsslag som kärnkraft.

Att regeringen i det läge Sverige är i inte har rört ett finger för att driva Ringhals 1 vidare är huvudlöst.

Situationen i dag är ett helt annan än när Vattenfall för fem år sedan tog beslutet att i förtid avveckla Ringhals. Då, 2015, fanns ännu inte de omfattande bekymmer i elförsörjningen som nu är ett faktum.

Sverige behöver på både kort och lång sikt en helt annan energipolitik inriktad på att lösa elbristen snarare än Stefan Löfvens politiska problem.

Det behövs en politik som tryggar jobben och klimatet i stället för Miljöpartiets och Centerpartiets energipolitiska drömmerier.

Det måste nu säkras att de reaktorer som återstår fortsätter drivas och att de investeringar som behövs för att förlänga drifttiden genomförs. Följande behöver göras på kort och lång sikt: 

  1. Pröva att rädda Ringhals 1. Vattenfall bör inte ansöka om och Strålsäkerhetsmyndigheten bör inte bevilja att Ringhals 1 förklaras som stängd. Alla möjligheter att rädda anläggningen i det läge elsystemet redan befinner sig måste prövas. Ytterst är detta ett ansvar för regeringens ägarstyrning av Vattenfall.
  2. Ändra målet för den svenska energipolitiken från 100 procent förnybar elproduktion till 100 procent fossilfri. 
  3. Energipolitiken måste läggas om för att kunna möta det kraftigt ökade elbehovet som kommer av en elektrifierad transportsektor och en klimatneutral svensk industri som växer. LKAB:s besked har helt förändrat förutsättningarna för energisystemet.
  4. Förbudet mot att driva fler än tio reaktorer måste avskaffas. Många nyutvecklade reaktorer är mindre än de Sverige idag har i drift. Det kan därför bli aktuellt att bygga många små reaktorer för att möta Sveriges ökande behov av el. 
  5. Reaktorer kan behöva byggas på fler platser än idag. Reaktorer kan behövas i norra Sverige. Men små reaktorer har också fler tillämpningsområden än elproduktion. De är intressanta både för industrin och för fjärrvärmenäten. Lagstiftningen får inte stå i vägen för detta. 

Åratal av medveten misskötsel av energipolitiken som har lett oss till det läge vi nu står i. Socialdemokraterna har låtit det ske för att behålla makten – Miljöpartiet och Centerpartiet har satt sitt motstånd mot kärnkraften framför klimatet, konkurrenskraften och jobben. 

Det här måste få ett slut. Sverige behöver en ny energipolitik som istället för att diskriminera enskilda kraftslag utgår från den uppgift vi har att lösa: leveranssäker och klimatvänlig el till låga kostnader för både Sveriges industrier och hushåll.


Nyamko Sabuni, partiledare (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Energipolitik

LÄS VIDARE

DEBATT S vänder kappan efter vinden om vindkraften

ÄMNEN I ARTIKELN

Energipolitik

Elproduktion

Elbrist

Kärnkraft

Socialdemokraterna

Nyamko Sabuni

Stefan Löfven