Det kokar av ilska hos Sveriges pensionärer

Debattören: Den allmänna pensionen måste höjas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi blev nedringda när pensionärerna fick ”ny” pension efter årsskiftet. Det handlade då om 50 eller 75 kronors ökning för många av våra medlemmar. Hela pensionssystemet behöver nu ses över, skriver Jan Andersson.
Vi blev nedringda när pensionärerna fick ”ny” pension efter årsskiftet. Det handlade då om 50 eller 75 kronors ökning för många av våra medlemmar. Hela pensionssystemet behöver nu ses över, skriver Jan Andersson.

DEBATT. I dag är den allmänna pensionens andel av slutlönen när man lämnar arbetslivet väsentligt lägre än de 60 procent som utlovades när pensionssystemet sjösattes. Inbetalningarna till pensionssystemet måste öka och den allmänna pensionen höjas.

I dagarna får många svenskar det orangea kuvertet. Några är säkert nöjda med sin pensionsprognos eller tänker att de har gott om tid att jobba ihop till en bra pension. Bland dagens pensionärer är det många som känner oro för framtiden och sin ekonomi – man undrar hur pensionsinkomsterna ska räcka till när kostnaderna stiger.

Det var därför inte förvånande att vi blev nedringda när pensionärerna fick ”ny” pension efter årsskiftet. Det handlade då om 50 eller 75 kronors ökning för många av våra medlemmar.

Vi fick förklara att höjningen inte berodde på nya politiska beslut utan var en konsekvens av den indexering som finns i det tjugo år gamla pensionssystemet. Det var inte det våra medlemmar ville höra.

PRO kan konstatera att pensionsnivån inte följer löntagarnas inkomstutveckling. Det visar sig bland annat genom att vi har en stor grupp pensionärer som lever i relativ fattigdom, det vill säga har en inkomst under 60 procent av medianinkomsten i Sverige.

Den allmänna pensionens andel av slutlönen när man lämnar arbetslivet är för många som är, eller på väg att bli, pensionärer i dag väsentligt lägre än de 60 procent som utlovades när pensionsreformen sjösattes. En inkomst som med tillägg av tjänstepensionen skulle ge minst 70 procent av slutlönen i total pension.

Ett återställande av pensionsnivåerna till dessa nivåer skulle handla om många välkomna tusenlappar för de pensionärer som haft ett långt arbetsliv med låg eller medelinkomst.

En del av den frustration som många av våra medlemmar utryckte över januaripensionen är också kopplad till den av riksdagen beslutade höjningen av pensionen med som mest 600 kronor till de pensionärer som trots ett långt arbetsliv har en mycket låg pension.

Många hade förväntat sig detta redan årets första månad och inte först i september.

PRO välkomnade inkomstpensionstillägget som ett steg på vägen mot en höjd allmän pension. Dock med den grundläggande invändningen att tillskottet inte löser pensionssystemets oförmåga att leverera tillräckligt hög pension till en stor grupp nuvarande och framtida pensionärer.

Hela pensionssystemet behöver ses över. Det måste bli slut på lappande och lagande liksom på diskussioner och beslut i den slutna pensionsgruppen. PRO kräver att följande åtgärder vidtas på pensionsområdet:

  1. Inkomstpensionstillägget bör permanentas och eventuellt höjas tills vi fått en ny pensionsreform med väsentligt höjd allmän pension på plats.
  2. Inbetalningarna till pensionssystemet måste öka för att möjliggöra en reform som ger högre allmän pension.
  3. Beslut om höjd pensionsålder bör läggas på is i avvaktan på höjd allmän pension, ett vässat arbetsmiljöarbete samt ett uppgraderat arbete mot ålderism. Ersättningar såsom a-kassa, sjukersättning och tjänstepension måste följa med de som vill och kan arbeta efter 65 år.
  4. En ventil bör införas i sjukförsäkringen som i större utsträckning beaktar ålder för de som närmar sig 65 år men är utslitna dessförinnan.  
  5. Den slutna pensionsgruppen måste läggas ner. Låt oss alla därefter diskutera mer rimliga och jämlika pensionsnivåer i öppenhet, så som det anstår en demokrati!


Jan Andersson, vice ordförande, PRO  


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE