Vi vägrar låta Trump rasera miljökampen

Artister, konstnärer och miljögrupper: På lördag förenar vi våra krafter för en hållbar framtid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. I dag är det väldigt angeläget att människor och rörelser förenar sina krafter för ett klimatmässigt och socialt hållbart samhälle. Förutom miljö- och människorättsaktivister behövs musiker, konstnärer, barnfamiljer, pensionärer, chefer, lönearbetare och småföretagare samt forskare och studenter, som höjer sina röster – medan tid är.

Efter ett amerikanskt initiativ mobiliseras därför till globala manifestationer den 29 april under parollen People’s Climate March.

President Trump och hans administration har inlett sitt maktinnehav med hämningslösa attacker mot klimatforskning och viktiga klimatåtgärder, mot migranters och urfolks rättigheter, och även mot kvinnors villkor. Samtidigt utlovas stora militära satsningar.

Motsvarigheter finns i den europeiska högerpopulismen som förenar klimatförnekande utspel med attacker mot demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Detta sker i en tid när temperaturrekorden avlöst varandra, när Arktis smälter och även Antarktis ismassor börjar bli instabila, när korallreven bleknar, och när torka och konflikter hotar med historiskt svår massvält framför allt i östra Afrika. Detta, tillsammans med snabbt stigande havsnivåer, gör att vi redan under detta sekel riskerar folkomflyttningar av hundratals miljoner människor.

Redan nu är flyktingströmmarna rekordstora. Fortfarande flyr de flesta väpnade konflikter, men i allt högre grad är klimatförändringarna en bidragande orsak. I allt fler fall handlar det om klimatrelaterade katastrofer.

Nästan hela den globala uppvärmningen har skett sedan 1970-talet, och det kommer att gå allt snabbare ifall vi inte lyckas hejda utvecklingen. Genom klimatavtalet i Paris är världen överens om att temperaturökningen ska hejdas väl under 2 grader, och helst inte mer än 1,5 grader jämfört med före industrialismen. I början av 2016 kom jordens medeltemperatur väldigt nära 1,5-graders-gränsen.

I det här läget väljer Trump-administrationen att satsa på kolgruvor och att godkänna oljeledningar som hotar urfolkens land och vatten.

Resurserna till miljömyndigheter, klimatbistånd och klimatforskning dras ner för att rekordbelopp ska kunna satsas på militären och murar mot omvärlden.

En massiv rörelse emot detta växer fram över hela världen, så även i Sverige. En undersökning av Världsnaturfonden visar att 94 procent av de unga i Sverige anser att klimatet är den viktigaste samhällsfrågan av alla. De är också mest oroliga inför den framtid de ska ta över.

Inga murar eller krigsmakter i världen kan stilla den oron. Den kan bara vändas i hopp och framtidstro genom ett gemensamt arbete för en socialt och klimatmässigt hållbar värld. Det är i ljuset av detta som People’s Climate March ska ses.

Den 29 april engagerar sig även artister och konstnärer i att påverka och väcka engagemang på sätt som bara de kan. Kulturen är oumbärlig i arbetet med att få människor att tänka mer hållbart, och gå från ord till handling.

Dagen är vald utifrån att Trump-administrationen då fullgör sina hundra första dagar. Det är ett lämpligt tillfälle för världen att sätta en hoppfull agenda för fortsättningen. En agenda som lyfter kraftfulla klimatåtgärder, som framhåller freden som den enda möjliga vägen framåt, som kräver mänskliga rättigheter och rättvisa för urfolken, för världens flyktingar, och för framtida generationer.

Tillsammans gör vi 29 april till en märkesdag för en hållbar framtid.


Malena Ernman
Magnus Carlson
Petra Marklund
Sarah Riedel
Em Petersson
Maria Cotellessa
Sophia Ersson
Robin Zachari
Jonas Bane
Inger Holmlund
Sofia Jannok
Anna Nylander
Stina Oscarson
Andrea Söderblom-Tay
Christian Tengblad


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE