S måste dra en röd linje mot MP och C

SSU: Vi får inte kompromissa om den ohållbara arbetskraftsinvandringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-03-17

I dag är det kollektivavtalets dag. SSU kräver att S inför valet drar en röd linje mot MP och C med budskapet: Arbetskraftsinvandringen får inte ske på bekostnad av arbetares löner och arbetsvillkor, skriver Lisa Nåbo från SSU.

DEBATT. Sverige har i många år haft en orimligt liberal och ohållbar arbetskraftsinvandring. Regelverket kring arbetstillstånd gör att löner dumpas, svenska arbetare konkurreras ut och utländska arbetare utnyttjas som slavar.

Sverige har varit ett land känt för våra starka fackföreningar och rimliga kollektivavtal. Tack vare dagens system har arbetsgivarna i stället kunnat ökat sina vinstmarginaler på arbetarnas bekostnad. 

I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla och arbetskraftsinvandring vara till för branscher med brist på arbetskraft – inte för att dumpa löner och villkor.

Vi socialdemokrater kan inte kompromissa i denna fråga. Om Sverige ska ha en regering utan SD efter valet måste vi visa att vi står på arbetarnas sida.

I dag, den 17 mars, är det kollektivavtalets dag. SSU kräver därför att S inför valet i september drar en röd linje mot Miljöpartiet och Centerpartiet med budskapet: Arbetskraftsinvandringen får inte ske på bekostnad av arbetares löner och arbetsvillkor.

Vi behöver inte utländsk arbetskraft som kommer hit för att jobba på otrygga arbetsplatser med usla villkor och låga löner.

Ett krav för att i dag få arbetstillstånd i Sverige är en lön på minst 13 000 kronor i månaden, innan skatt. Det är skrattretande. Vilken svensk arbetare skulle gå med på så låg lön?

Det förekommer även att utländska arbetstagare får ge tillbaka en del kontant till arbetsgivaren för att komma runt det redan låga lönekravet. Det saknas krav på kollektivavtal för arbetstillstånd, ingen prövning mot arbetsmarknadens behov görs och jobbet behöver inte ens vara på heltid.

Möjligheten att missbruka asylsystemet och göra ett spårbyte gör att arbetsgivare kan exploatera individer som nekats asyl och måste få arbetstillstånd för att stanna kvar i Sverige.

Arbetstagaren blir helt beroende av arbetsgivaren och rädslan för att utvisas ger arbetsgivaren ett brutalt övertag. Du går inte till facket och klagar om det kan innebära utvisning.

Det leder till osäkra jobb, ibland under livsfarliga omständigheter. Förhållanden en svensk medborgare aldrig skulle acceptera. 

Det här systemet vill C värna.

Enligt dem ska försörjningskravet på 13 000 kronor inte spela någon roll – får man för lite betalt ska det inte straffas. C tycker alltså att den redan oacceptabelt låga lönen kan bli ännu lägre.

MP är i sin tur oerhört vaga i sin politik.

De vill ha ett öppet regelverk och att “alla ska kunna leva arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar”. Samtidigt är de emot arbetsmarknadsprövning och krav på anställningsavtal för arbetstillstånd.

Är det verkligen att förverkliga drömmar att arbeta på en byggnadsarbetsplats utan skyddsutrustning och knappt någon lön? Den här politiken är rent av arbetarfientlig.

En av S eftergifter till C i samband med januariavtalet var att värna dagens regler för arbetskraftsinvandring. När vi ger vika för nyliberal politik bidrar vi till ökat missnöje hos svenska arbetare och skjuter dem längre ifrån oss.

Socialdemokraterna måste vara tydliga. Vi ska stoppa möjligheten till spårbyte, arbetstillstånd ska bara ges till branscher med arbetsbrist, kollektivavtal och heltidsanställning måste vara en förutsättning.

Vill företag ha specialkompetens som bara finns i annat land kan de gå med på dessa krav. Att låtsas som att skäliga löner och rimliga arbetsvillkor skulle hindra specialkompetens är bluff. Att inte gå med på dessa krav handlar bara om att försämra för arbetare.

Vi går nu in i en valrörelse där styret för nästkommande fyra år ska avgöras. Socialdemokraterna har en skyldighet mot alla arbetare att dra röd linje mot MP och C på denna punkt.

Vi kan inte längre kompromissa på frågor som är avgörande för löntagare i Sverige.


Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.