Köerna ska bort – inte bara ”sluta växa”

Replik från Moderaterna om vård för barn och unga med psykisk ohälsa

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: GETTY, FREDRIK WENNERLUND
Det mål som regeringen sätter upp – att ”köerna ska sluta växa” – är häpnadsväckande passivt. Barn och unga som mår dåligt ska ha hjälp, inte stå i kö. Köerna ska bort, skriver Camilla Waltersson Grönvall och Kristina Axén Olin.

REPLIK. Det är en häpnadsväckande passiv målsättning som socialminister Lena Hallengren (S) och miljö- och klimatminister, vice statsminister Isabella Lövin (MP) uttrycker: ”Köerna ska sluta växa och fler unga ska få hjälp i tid.”

”Köerna ska sluta växa” kommer från två företrädare för en regering som tillåtit att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) tredubblats sedan den tillträdde för fem år sedan. Det är bra att ministrarna uppmärksammar och lyfter frågan om psykisk ohälsa för unga men det skymmer inte det misslyckande som regeringen bär ansvar för.

Alliansregeringen ingick år 2009 en överenskommelse med dåvarande SKL om en förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet var att öka tillgängligheten. Satsningen förlängdes och pågick fram till 2014.

Därefter avskaffades den av nuvarande regering. Sedan december 2014 har antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP mer än tredubblats.

Moderaterna föreslår ett återinförande av den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Men självklart behövs fler åtgärder i vårdkedjan.

Tillgängligheten behöver förbättras, både i första linjens insatser och inom BUP. Vi föreslår också en översyn av skollagen bör genomföras för att elever ska få bättre tillgång elevhälsan, inklusive skolkurator. En fungerande elevhälsa kan inte ersätta primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin, men den utgör ett viktigt komplement.

I Moderaternas budgetförslag satsar vi mer på välfärden, genom generella statsbidrag, än regeringen gör. I detta ingår bland annat tre kömiljarder. I kömiljarderna ingår en satsning på 500 miljoner kronor för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Det mål som regeringen sätter upp – att ”köerna ska sluta växa” – är häpnadsväckande passivt. Barn och unga som mår dåligt ska ha hjälp, inte stå i kö. Köerna ska bort.


Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)
Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Så här skriver du en debattartikel 00:34

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad: