Jo, alla skolbarn ska få lära sig nationalsången

Replik från Roger Haddad till Lärarförbundet om översynen av kursplanerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När det gäller nationalsången är det en grundläggande del av vår gemensamma kultur och traditioner, därför är det anmärkningsvärt att Lärarförbundet raljerar över den delen och jämför med andra kända sommarvisor, skriver Roger Haddad (L).
När det gäller nationalsången är det en grundläggande del av vår gemensamma kultur och traditioner, därför är det anmärkningsvärt att Lärarförbundet raljerar över den delen och jämför med andra kända sommarvisor, skriver Roger Haddad (L).

REPLIK. Liberalerna har som del av januariavtalet medverkat till att det genomförs en översyn av läroplanerna och kursplanerna. Syftet är dels att betona faktakunskaper men också förtydliga där det går uppdraget till lärarna.

Skolverket har redan nu börjat gå fram med förslag på ändringar som vi kan konstatera tar skolan i helt fel riktning. Det började med förslaget om att stryka antiken i högstadiet, och nu vill de ta bort skrivningen som tydligt säger att alla elever i lågstadiet ska lära sig nationalsången i musikämnet.

En bra och stark läroplan är avgörande för att alla elever, oavsett bakgrund, ska få lära sig en gemensam bas av kunskap. Det är inte minst viktigt för att skapa förståelse sinsemellan och möjliggöra att vi kommunicerar med varandra. Att stryka viktiga och centrala moment för att förstå vår civilisation, vårt politiska system men också få en förförståelse till ämnen som matematik, litteratur kräver baskunskaper - och de ska alla elever ha med sig oavsett hemförhållanden.

Vi är väl medvetna om att det finns problem med stoffträngsel. Lärarna har helt enkelt ofta för mycket att göra på för lite tid. Läroplanen behöver definitivt ses över, men i detta arbete är det viktigt att prioritera. Att föreslå att ta bort kunskap som vi menar är en självklarhet att alla elever lär sig är helt fel väg att gå. När man ersätter specifika skrivningar med luddiga och svårtolkade begrepp riskerar likvärdigheten att minska.

Det är klart att de elever som kommer från hem med starkt socialt- och kulturellt kapital kommer att få lära sig nationalsången hemma oavsett om man lär ut det i skolan eller inte, men hur resonerar Lärarförbundet om det faktum att många elever går i skolor där andelen utbildade lärare är låg? Och det faktum att många av dessa skolor, som har svårt att rekrytera behöriga lärare, samtidigt ofta återfinns i socialt utsatta områden?

Detta lyftes även av Johanna Jaara Åstrand så sent som igår när utskottet besökte Lärarförbundet. Ser de inte risken att kunskapsklyftorna i samhället kommer att öka om man inte har en bra läroplan som fokuserar på kunskap?

Lärarförbundet ordförande Johanna Jaara Åstrand gör i sin artikel en jämförelse med Sovjetunionen och andra auktoritära samhällssystem. Det är djupt anmärkningsvärt och hör inte hemma i en civiliserad skoldebatt.

För Liberalerna är det självklart att alla elever i skolans lågstadium fortsatt ska undervisas utifrån skrivningen i kursplanen där nationalsången tydligt är med. Det är också utifrån det tydliga innehållet som eleverna bedöms och sedan i högre åldrar betygsätts. Vi kommer inte medverka till att göra läroplanen ännu mer otydlig.

Det är lärarna som ska bestämma i sitt klassrum. De ska ha autonomi över hur de utformar sin undervisning, men läroplanen är det styrdokument som ska avgöra vad alla elever har rätt att lära sig i skolan.

När det gäller nationalsången är det en grundläggande del av vår gemensamma kultur och traditioner, därför är det anmärkningsvärt att Lärarförbundet raljerar över den delen och jämför med andra kända sommarvisor.

Liberalerna kommer nu invänta Skolverkets slutgiltiga förslag och därefter ta ställning till helheten. Vi kommer förstås att använda våra möjligheter att påverka beslutet inom ramen för januariavtalet, men redan nu vill vi vara tydliga med att kursplanen i musik även i fortsättningen ska innebära att alla elever i grundskolan ska få lära sig sjunga vår nationalsång.


Roger Haddad, skolpolitisk talesperson, vice ordförande Utbildningsutskottet (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE