Vi är överens – så ska äldreomsorgen lyftas

Regeringen, SKR och Kommunal: Satsningen ska ge 10 000 nya anställda – och fasta jobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-05-13

Regeringen, SKR och fackförbundet Kommunal är nu överens om en ny satsning för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen – ett omsorgslyft, skriver Tobias Baudin, Lena Hallengren och Anders Knape.

DEBATT. Utbrottet av covid-19 prövar hela vårt samhälle. Staten, regionerna och kommunerna gör just nu tillsammans ett historiskt arbete för att dämpa smittspridningen, vårda sjuka och rädda jobb och företag.

Välfärdens anställda har gjort en kraftansträngning utan motstycke som förtjänar allas tacksamhet och respekt. Svenska medborgare har också tagit ett stort och avgörande ansvar för att följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Antalet intensivvårdsplatser har i princip dubblerats och helt nya strukturer för inköp och distribution av skyddsutrustning byggts upp.

Även brister har uppdagats, bland annat inom äldreomsorgen. Trots insatser har smitta tagit sig in på många äldreboenden.

Alla omständigheter är ännu inte klarlagda men utbrottet av covid-19 visar att äldreomsorgen är sårbar och att det har strukturella förklaringar. Äldreomsorgen har dessutom under de senaste åren förändrats och innehåller i dag större inslag av hälso- och sjukvård i de äldres hem vilket ställer andra krav på kompetens.

För att stärka äldreomsorgen har regeringen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal tagit fram en ny satsning för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen – ett omsorgslyft.

Satsningen bygger på att SKR och Kommunal tar ansvar för att den som vill och behöver utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska får en tillsvidareanställning med lön på heltid och att han eller hon kan varva utbildningen med arbetet. Staten finansierar samtidigt kommunernas kostnader för den tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier.

Omsorgslyftet hålls ihop genom en särskild överenskommelse mellan SKR och Kommunal för den grupp som omfattas samt en statlig satsning om ca 2,2 miljarder kronor.

Satsningen beräknas leda till 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor.

Omsorgslyftet ska förbättra förutsättningarna för dem som i dag arbetar visstid inom äldreomsorgen.

Genom att erbjuda vidareutbildning till vårdbiträde eller undersköterska kan fler ta steget från tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar på heltid.

Satsningen siktar också på att få fler att söka sig till äldreomsorgen. Arbetsgivare kan genom omsorgslyftet även rekrytera permitterade, varslade, uppsagda eller arbetslösa från andra branscher, vilket förhoppningsvis även kommer leda till att fler män söker sig till yrket.

Arbetsgivarna tar då ansvar för en bra introduktionsutbildning med en provanställning, som blir en ingång till fortsatt utbildning och tillsvidareanställning på heltid. Det är bra för de som får ett nytt arbete, för äldreomsorgen och de som arbetar där idag samt även för samhället i stort.

De anställda som omfattas av satsningen kan få ett nytt jobb och en fast tjänst omgående och sedan påbörja sina studier när höstterminen börjar.

Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska. Omsorgslyftet blir på det sättet en viktig satsning för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen och samtidigt skapa tydliga och kvalitativa vägar in i äldreomsorgens yrken.

En stabilare bemanning är också en central insats för att förbättra arbetsmiljön för dem som redan arbetar i välfärden.


Lena Hallengren, socialminister (S)
Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tobias Baudin, ordförande fackförbundet Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här