Debatt

Vi är överens om Arbetsförmedlingen

S, MP, C och L: Reformen skjuts upp ett år och ska inte vila på LOV

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen är tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna överens om en ny tidsplan och inriktning för reformeringen av Arbetsförmedlingen, skriver Stefan Löfven, Per Bolund, Anders W Jonsson och Nyamko Sabuni.
Regeringen är tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna överens om en ny tidsplan och inriktning för reformeringen av Arbetsförmedlingen, skriver Stefan Löfven, Per Bolund, Anders W Jonsson och Nyamko Sabuni.

DEBATT

DEBATT. Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad. Om detta finns en bred politisk samsyn i Sveriges riksdag. Trots att det finns omkring 100 000 lediga jobb är många arbetslösa. Endast fem procent av jobben förmedlas via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen måste ge bättre stöd till arbetslösa och möjliggöra för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Det är positivt att det finns ett brett stöd för grunderna i den reform som ska genomföras. Den senaste veckan har dock gjort tydligt att det finns delar i reformens utformning som behöver ändras för att skapa stöd i riksdagen.

Regeringen har därför tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna nya besked om tidsplan och inriktning:

Tidsplanen för reformeringen förtydligas och justeras. Reformen skjuts fram ett år.

Det ger mer tid för att kvalitetssäkra reformen som ska ske ordnat och etapp för etapp. Vissa regelförändringar kan behöva finnas på plats 2021. Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022. Det ska finnas förutsättningar för kontinuerlig utveckling och förbättring vid behov.

Tidigare lärdomar samt goda erfarenheter från arbetet med fristående aktörer ska tas tillvara. Möjligheter för utvärdering och kontroll ska säkerställas. En arbetsgrupp med representanter för riksdags­partierna ska att ges möjlighet att följa arbetet.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska inte vila på LOV.

Det är den eller de upphandlingsformer som är mest ändamålsenlig för respektive tjänst som ska användas, utifrån bl.a. de arbetssökandes behov, möjligheterna att åstadkomma en effektivare matchning, tjänstens syfte samt regionala och lokala förutsättningar. Kvalitet och kontroll ska vara styrande.

En gedigen kontrollfunktion för reformen ska finnas på plats i god tid innan implementering. Skarpa kvalitetskriterier ska garantera att de fristående aktörerna levererar goda resultat och tjänster av hög kvalitet i syfte att det ska finnas stöd till alla arbetssökande och fler ska kunna få ett jobb. Skatte­betalarnas pengar ska användas effektivt. Det ska finnas en mångfald av aktörer men det ska inte vara fler aktörer än att det går att säkerställa kontroll av kvalitet och resultat.

Utformningen av reformen ska ge möjligheter till medverkan för lokala eller regionala aktörer med kännedom om arbetsmarknaden på lokal och regional nivå, liksom mindre aktörer med särskild kompetens. Det ska finnas robusta kontroll- och uppföljningssystem. Oseriösa aktörer ska kunna utestängas. Fristående aktörer ska inte kunna selektera bort arbetssökande utifrån förväntad lönsamhet.

Reformeringen har ännu inte påbörjats. Den svåra situation som Arbetsförmedlingen befinner sig i kan inte skyllas på en reform som ännu inte har inletts. Arbetsförmedlingen måste ges förutsättningar för att kunna bedriva en bra verksamhet som leder till att fler kommer i jobb.

Beslutet om en ny generaldirektör är viktigt. Därutöver behöver myndigheten ges de ekonomiska ramar som krävs för att klara sitt grunduppdrag samtidigt som myndigheten ska reformeras.

På riksdagens bord ligger nu en budget för nästa år som ger 1,3 miljarder mer för att fler ska komma i jobb. Arbetsförmedlingen kommer också ges möjlighet att använda anslagssparande från i år under nästa år, omkring 900 miljoner, samt höja anslagskrediten så att ytterligare 436 miljoner kan användas av myndigheten under 2020.

Arbetsförmedlingen ska ha närvaro och en fungerande verksamhet i hela landet, under genomförandeperioden och på lång sikt. Samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer ska säkras.

Kommuner är viktiga aktörer på det arbetsmarknadspolitiska området och deras insatser ska tas tillvara. Eventuella effekter av reformen för kommunernas verksamheter och kostnader ska analyseras och följas.

Arbetsmarknadspolitiken ska fortsatt vara statlig och nationellt sammanhållen, men Arbetsförmedlingens roll förändras. Matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer, inklusive ideella aktörer. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att den temporärt fortsätter att erbjuda tjänster i egen regi fram till dess att fristående aktörer har etablerat sig i hela landet i enlighet med reformen.

Januariavtalet ligger fast. Det är en överenskommelse mellan fyra partier som lägger grund för att utveckla Sverige och lösa de samhällsproblem som vi står inför.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en stor och viktig reform som kräver riksdagens stöd. För att det ska vara möjligt är vi överens om de förändringar vi nu presenterat. Det viktiga är att vi får en förmedling som fungerar bättre än idag i hela landet och som ger det stöd till arbetssökande som de behöver.


Stefan Löfven, partiordförande, Socialdemokraterna
Per Bolund, språkrör Miljöpartiet de gröna
Anders W Jonsson, 1:e vice partiordförande, Centerpartiet
Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Anders W Jonsson

LÄS VIDARE

DEBATT. V: Vårt krav – stoppa kaosprivatiseringen

ÄMNEN I ARTIKELN

Anders W Jonsson

Nyamko Sabuni

Socialdemokraterna

Liberalerna

Per Bolund

Centerpartiet

Arbetsförmedlingen