Noll koll på elsäkerhet hos byggvaruhusen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Säljare på stora kedjor ger råd som kan vara livsfarliga

Johan Martinsson.
Johan Martinsson.

Hösten är högsäsong för hemmafixarna, och därmed också för byggvaruhusens marknadsföring. Under paroller som ”ljusare och varmare höst” och ”lysande idéer” gör exempelvis både Jula och Clas Ohlson reklam för sina sortiment av elartiklar i tv och tidningar. De erbjuder specialpriser på allt ifrån utomhusbelysning till golvvärme.

Ingenstans i kampanjmaterialet nämns att det inte bara är potentiellt livsfarligt för en vanlig hemmafixare att installera många av produkterna som marknadsförs, utan dessutom olagligt. Utomhusbelysning och golvvärme är två av många elartiklar som riksdagen beslutat bara får installeras av elinstallatör eller person som arbetar under överinseende av en sådan. Detta eftersom felaktiga elinstallationer varje år orsakar många olyckor, bränder och personskador.

Tyvärr speglar höstens reklamkampanjer en utbredd och mycket illavarslande okunskap hos byggvaruhusen om elektricitetens risker och regelverk. Under sommaren genomförde vi en landsomfattande kartläggning av hur byggvaruhusen informerar sina kunder om de så kallade behörighetsreglerna. Vi besökte 60 butiker i 17 län tillhörande Bauhaus, Clas Ohlson, Jula och K-rauta. Resultat, som presenteras i vår nya rapport "Noll koll – Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar", skrämde oss.

Inte en enda av de butiker vi besökte hade tydlig skyltning om att kunden måste anlita en elektriker för produkter som av säkerhetsskäl kräver behörighet. Att fråga butikspersonal gav inte heller mycket vägledning. På bara ett av tre byggvaruhus uppmanade butiksäljaren oss att anlita elektriker för en installation som kräver behörighet.

I flera fall gav personalen dessutom det direkt missvisande rådet att göra arbetet själv. ”Det är bara att köra”, svarade säljaren på K-rauta i Växjö när vi frågade om det var något särskilt vi skulle tänka på vid installation av golvvärme för 230 volt. På Bauhaus i Sundsvall fick vi ett snarlikt svar: ”Inga problem att koppla in själv.” I informationsdisken på Jula i Järfälla fick vi rådet att ”googla fram informationen.”

Med tanke på att många av byggvaruhusen numera har som affärsidé att vända sig både till yrkespersoner och till hemmafixare skulle man förvänta sig att de också tog ansvar för att hjälpa kunderna att skilja behörighetskrävande elartiklar från enklare produkter. Den enda slutsats som går att dra av vår undersökning är att så är allt annat än fallet. I brist på kunskap och rutiner lägger de stora byggkedjorna elsäkerheten helt i knät på osäkra konsumenter. Så får det inte vara. Byggvaruhusen måste ta sitt ansvar, och vi kräver besked om vad de nu tänker göra för att ta detta ansvar.

Men även lagstiftarna behöver agera. Dagens regelverk ställer inga krav på handeln att upplysa om vem som får installera olika elartiklar. Resultatet av vår undersökning visar att en sådan informationsplikt behövs. Hemmafixarmarknaden har växt kraftigt under lång tid, och det är dags att lagstiftningen följer med i utvecklingen.

Johan Martinsson

Bransch- och affärsutvecklingschef

Elektriska Installatörsorganisationen

Publicerad: