”Ta fajten för folkrätten!”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: ”Regeringen låter ekonomi gå före mänskliga rättigheter”

En man hängs i Iran inför 5 000 åskådare. Sveriges regering måste ta ställning till om ekonomiska intressen är viktigare än mänskliga rättigheter, skriver dagens debattörer.
Foto: Foto: ap
En man hängs i Iran inför 5 000 åskådare. Sveriges regering måste ta ställning till om ekonomiska intressen är viktigare än mänskliga rättigheter, skriver dagens debattörer.

Vad är de deklarationer och konventioner som finns om mänskliga rättigheter värda i förhållande till olika länders ekonomiska intressen? Att alla medlemsländer i det internationella samfundet har skrivit under en rad överenskommelser som förpliktigar dem är inte direkt en nyhet. Respekten för olika deklarationer och konventioner så som de mänskliga rättigheterna är en av de viktigaste fundamenten i folkrätten. Dessutom skall dessa överenskommelser vara grogrunden till de mellanstatliga relationerna.

Enkelt uttryckt innebär detta att land A skall inleda relationer med land B under förutsättningen att land B respekterar de internationella överenskommelserna så som mänskliga rättigheter och demokratiska principer.

Men hur ser det ut i verkligheten? Det står klart att en stor del av länderna inom det internationella samfundet har noll respekt inför de deklarationer och konventioner som är till för att garantera rättsstatens grundprincip.

Vissa anser att det är orimligt att kräva en reaktion av FN ifall ett av medlemsländerna bryter mot dessa förpliktelser. Men vi förväntar oss att de demokratiska länderna agerar och reagerar i enlighet med folkrätten. Att dessa länder har en särskild moralisk och solidarisk skyldighet att agera och att inte agera är både folkrättsligt och moraliskt förkastligt. Men vad är det som gör att de demokratiska länderna har goda relationer med tyrannerna som gör allt för att begränsa sina medborgares grundläggande friheter? Svaret är enkelt, det är betydligt enklare att komma överens med en härskare än med ett tiotal folkvalda ledamöter som brinner för folkets intresse.

Men när tyrannerna bedöms vara farliga för västvärldens ekonomiska intressen eller säkerhet, då reagerar de så kallade demokratierna i väst med all kraft, med eller utan det internationella samfundets medgivande. Ett exempel är relationerna med prästerskapet i Iran.

Regimen har haft bra relationer till västvärlden exklusive USA. På den senaste tiden har regimen med sin nuvarande regeringschef utmanat västvärlden genom sin intensifiering av kärntekniska ambitioner. Vi ser en kraftfull och samlad reaktion från västvärlden, eftersom det i detta fall handlar om deras egen säkerhet!

Här vill vi inte försvara regimens onda uppsåt, utan belysa hyckleri och olika behandling av de mänskliga rättigheterna hos västvärdens makthavare.

Utöver grymheter utövade i prästerskapets Iran och i skuggan av landets kärntekniska konflikter med västvärlden intensifieras även folkets krav om frihet och demokrati.

Regimen vill skrämma folket genom att sätta in tusentals poliser och miliser som griper dem som enligt regimen stör ordningen i samhället. Man har avrättat ett 30-tal personer under en vecka genom hängning och visat den storskaliga avrättningen på tv. De senaste sex månaderna har det avrättats drygt 200 personer. Studenter har gripits, två journalister har dömts till döden och två kritiska tidningar har förbjudits att publicera.

Givetvis rapporterar alla ambassadörer i Iran detta till sina regeringar, men frågan är hur de så kallade demokratiska länderna reagerar.

Sverige ligger på toppen av exportlistan till Iran. Väljer regeringen att påpeka dessa allvarliga brott mot mänskliga rättigheter riskerar de därmed sina lukrativa ekonomiska relationer.

Därför väljer många demokratier, så som Sveriges regering, den lättaste vägen och blundar för det våld regimen utövar mot sitt folk.

Det är dags att Sveriges regering tar ställning i denna fråga, är mänskliga rättigheter viktigare än ekonomiska intressen och hur långt är man beredd att gå?

Dagens debattörer

Mehrdad Darvishpour

Fil dr i sociologi 47 år, Stockholm

Maghsoud Ranjbar

Maskiningenjör, fullmäktigeledamot (mp) 35 år, Örebro

Mussie Ephrem

Statsvetare och vänsterpartist 36 år, Örebro

Publicerad: