ÅSIKT

Läs för mig, pappa – en läs-rörelse ....

DEBATT

Henrik Johnsson, Eva-Lis Preisz och Stefan Löfven: ”Barnens behov av läsvanor hemma, gör att vi också når de läsovana papporna”

1 av 3

Barn behöver böcker. Läsande hemma är ett viktigt stöd för skolans arbete. Föräldrar utvecklas genom att läsa för sina barn. Kunskap föds i läsglädjen och skolan behöver välutbildade lärare. Framtiden kräver mer kunskap, inte mindre. Därför gör IF Metall och Lärarförbundet en gemensam satsning på läsandet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är dags att fler tar sitt ansvar för att öka läsandet. Vi vill rikta en uppmaning till alla förlag och utgivare:

Ta ert ansvar, stötta oss med böcker och tid så att det viktiga ”Läs för mig pappa-projektet” inte behöver gå i graven. Satsa på billiga böcker till barn och ungdomar, som gör det möjligt för dem att upptäcka läsandet och börja samla ihop till sin egen bokhylla!

För IF Metalls medlemmar finns ”Läs för mig pappa-projektet” där pappor pratar om böcker, läser, träffar författare och läsexperter. Magnus och Ali går av skiftet för att bli vän med läsandet och kunna läsa mer för Moa och Mohammed där hemma. Därigenom ökar läslusten och pappornas kunskaper ökar. Barn som växer upp med böcker fortsätter att läsa. Läsandet i hemmiljön är väsentligt och underlättar skolans satsning på litteratur och läsande.

Ett annat viktigt mål är att främja delaktigheten och stärka individerna som deltar i pappaträffarna. Barnens behov av läsvanor hemma, gör att vi också når de läsovana papporna. Att deras egen läsning stimuleras är viktigt för dem som föräldrar, som samhällsmedborgare och som yrkesverksamma.

Minst av alla läser LO-männen. Under ett år har 47 procent av LO-männen inte läst en enda bok. Motsvarande siffra bland TCO-männen är 23 procent och bland Saco-männen 5 procent. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Säg mig om du läst en bok i år, så ska jag säga dig vilken samhällsklass du tillhör.

Men det finns hopp, läsandet har på senare tid ökat något bland LO-männen. Där är vi övertygade om att Läs för mig pappa har gett resultat!

Även barn och elever, framför allt pojkar, läser mindre. Vi vet också att pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Denna insikt gör det än mer angeläget att satsa på manliga förebilder som läser, det kan vara pappor, morfäder eller äldre syskon.

En viktig faktor för att stimulera barns och unga läsande är välutbildade lärare. Alla lärare ska ha en lärarutbildning som förenar goda ämneskunskaper – till exempel i läsutveckling för de yngre barnen – med goda insikter i hur man lär elever att läsa. Det är angeläget att de nyaste och mest framsynta forskningsresultaten inom läs- och språkutveckling kommer skolans vardag till del. För detta krävs att yrkesaktiva lärare ges möjlighet att forska om och i skolan, det ska även gälla lärare som arbetar med de yngre barnen.

För att skapa lust för läsande ska böcker finnas tillgängliga för såväl elever som deras föräldrar. I debatten framhålls ofta – och med all rätt- de goda skolresultaten i Finland. Då är det också värt att känna till att finska elever läser dubbelt så mycket som svenska elever. De har bra tillgång till skolbibliotek, något som ofta saknas i Sverige. På samma sätt behövs arbetsplatsbibliotek.

Det är obegripligt att regeringen tänker dra in stödet för ”En bok för alla”, som förser förskolor och skolor med bra och billig skönlitteratur för barn. Inom ”Läs för mig, pappa” är ”En bok för alla” grundbulten. Projektet har tyvärr små möjligheter att överleva utan tillgång till dessa böcker.

Vi vill stärka litteraturen och vi uppmanar fler att sluta upp kring våra barns rätt till god och utvecklande litteratur.

Debattörerna

Henrik Johnsson

programledare tv

Eva-Lis Preisz

förbundsordförande i Lärarförbundet

Stefan Löfven

förbundsordförande i IF Metall