ÅSIKT

Utsläppen måste halveras på tio år

WWF: Mer krävs för att uppnå Parisavtalet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Utsläppen måste halveras på så kort tid som drygt tio år. Att begränsa klimatförändringarna till 1,5 grader kommer att kräva en genomgripande förändring och omställning, skriver Håkan Wirtén och Sabina Andrén, WWF.
DEBATT

DEBATT. SKL har rätt i att många svenska kommuner är föredömen i klimatarbetet. WWF anser också att svenska kommuner har en stor potential att visa klimatledarskap, inte bara nationellt utan även internationellt.

Ändå krävs mer på såväl riks- som kommunnivå för att vi ska uppnå Parisavtalet. Utsläppen måste halveras på så kort tid som drygt tio år. Att begränsa klimatförändringarna till 1,5 grader kommer att kräva en genomgripande förändring och omställning.

IPCC menar att 1,5-gradersmålet inte nås utan lokala beslutsfattare. Positivt är då att de centrala rapporteringsplattformarna för kommunernas hållbarhetsarbete nu standardiseras globalt så alla rapporterar mot samma mål, i samma databas. Det innebär att kommuner kan mätas mot vetenskapligt baserade utsläppsmål (Science Based Targets), precis som många företag redan gör.

WWF:s nya globala klimatverktyg är anpassat till rapporteringsplattformen och gör att kommunernas nuvarande klimatutsläpp kan jämföras med de utsläppsminskningar som krävs för att nå 1,5-graders målet.

Verktyget ger en skräddarsydd analys av kommunens nuläge och förslag på kraftfulla åtgärder för utsläppsminskningar och klimatanpassning. Rapporteringen görs på de nya standardiserade plattformarna och i återkopplingen ingår förslag på vad kommunen kan göra för att halvera utsläppen från viktiga samhällssektorer som energi, transport, byggnader, industri, jord- och skogsbruk.

Genom WWF:s stadsutmaning ”One Planet City Challenge” erbjuds detta klimatverktyg till alla svenska kommuner utan kostnad. Analysen skräddarsys till var och en som antar utmaningen. Vi kommer att utse finalister, nationella vinnare, och en global vinnare. Det ger medborgaren en chans att se hur väl sin kommun levererar mot Parisavtalet.

Detta kan bli den neutrala plattform som tar våra kommuner från en vetenskapligt baserad problembild till vetenskapligt baserade lösningar. Vi hoppas att de ser detta som ett praktiskt verktyg för att genomföra snabba och omfattande insatser och nå ambitiösa klimatmål som de satt upp.


Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF
Sabina Andrén, Programsamordnare hållbara städer, WWF

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Höj din röst – filma och skicka in din viktigaste valfråga 00:28
ARTIKELN HANDLAR OM