Debatt

Politiker, ta ert ansvar för kvinnors trygghet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Isabella Löwengrip: Skydda tjejerna med bättre belysning

Det skymmer tidigt i november. På väg hem från träningen går du ensam längs en mörk gångväg. Känner du dig trygg? Om du är man svarar du med stor säkerhet ja. Men om du är kvinna är sannolikheten tvärtom stor att du svarar nej på samma fråga.

I en nyligen publicerad undersökning från Novus opinion svarade varannan kvinna att hon alltid eller ofta känner oro när hon passerar en mörk gångväg, park, torg eller gångtunnel på kvällar eller nätter. Endast en av tio män känner sådan otrygghet i samma situationer.
 

Här finns alltså en snedfördelning mellan könen som måste tas på allvar och åtgärdas - inte minst av våra kommunpolitiker, som ansvarar för en stor del av vår utomhusmiljö.

För tyvärr kan kvinnorna i undersökningen ha fog för sin oro. Nästan samtliga överfallsvåldtäkter mot kvinnor på offentliga platser sker i skydd av mörker.

Sådana händelser förebyggs självfallet långt ifrån av att enbart belysa mörka platser. Men det skulle i alla fall utgöra ett uppenbart störningsmoment och därmed försvåra för gärningsmännen. På den punkten är forskarna överens. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) skulle förbättrad utomhusbelysning medföra att brottslighet sjunker med cirka 21 procent. Brå:s slutsats är därför att förbättrad utomhusbelysning bör vara en del av kommunernas brottsförebyggande program.

Enligt undersökningen från Novus är belysning den enskilt viktigaste åtgärden för att öka människors upplevda trygghet på offentliga platser – till och med viktigare än ökad närvaro av poliser och väktare. Det är ett oväntat resultat, men den bekräftar samtidigt Brå:s forskning på området. Ökad utomhusbelysning leder helt enkelt till att fler vågar röra sig ute kvälls- och nattetid. Och därmed ökar den sociala kontrollen och den egna trygghetskänslan.

Ändå lägger förvånansvärt många kommuner fram förslag på att släcka utomhusbelysning i syfte att spara pengar. Det är en oroande och upprörande utveckling. Ingen vill ha tomma gator och torg efter mörkrets inbrott. Då blir dessa platser ännu mer otrygga.

För att öka engagemanget i den här frågan finns sedan en tid tillbaka en rikstäckande kampanj med namnet ”Sveriges läskigaste plats”. Via webbsajten markera.nu kan besökarna märka ut den plats som de upplever som mest otrygg och som de skulle vilja ha belyst. En jury där vi båda ingår kommer i början av nästa år att utse den ”läskigaste” platsen.
 

På det här sättet vill vi visa Sveriges alla kommunpolitiker hur många som faktiskt känner sig otrygga när de måste passera en mörk park, gångtunnel eller annan offentlig plats.

Kommunen kan inte påverka antalet poliser i samhället. Men de kan göra andra saker för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det är dags att politikerna tar sitt ansvar genom att minska antalet mörka platser - och därigenom även otryggheten - i det offentliga rummet.

Låt oss slippa läsa om fler överfall, misshandel och våldtäkter i mörka parker. Att röra sig fritt och tryggt i sin hemstad är en rättighet och ska vara en självklarhet för både kvinnor och män.

Isabella Löwengrip, Magnus Frantzell

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt