ÅSIKT

Dags att vi synar Borgs bankbluff

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet: Tomma ord när finansministern ”rasar” mot miljardvinsterna

Så har återigen finansminister Anders Borg (M) varit ute och ”rasat” mot bankerna för bristande ansvarstagande. En kritik som finansministern tidigare framfört, om och om igen.

Problemet är inte kritiken i sig, den är fullt rimlig och riktig. Det stora problemet är att finansministerns helt saknar trovärdighet i att kritisera då han inte på något sätt i sin roll som ansvarig minister lyft ett finger för att påverka det han kritiserar.

De stora bankerna, både i Sverige och i övriga Europa bär ett stort ansvar. Ett ansvar som alltför lätt glöms bort i strävan efter vinster och krav på utdelning från ägare. Ansvaret att ge vanliga människor möjlighet till ett bra boende utan att de tvingas dra på sig orimliga boendekostnader.

När finansministern nu återigen slår på sin alarmtrumma och vill läxa upp bankerna måste han i rimlighetens namn börja med att titta på det han själv borde ta ansvar för – att påverka och fatta beslut som rättar till det han kritiserar. Det är inte en ansvarsfull politik att kritisera andra utan att själv ha förslag på hur man vill lösa problemet.

Om nu Anders Borg menar allvar med sin kritik måste han också presentera åtgärder. I stället har han ägnat sig åt att säga nej till alla de förslag som skulle kunna åtgärda problemen.

Svenska staten och i förlängningen Anders Borg är en av de större delägarna i Nordea. Nordea som de senaste åren gjort 109 miljarder i vinst, gett ut 40 miljarder i vinst till bland andra staten och Anders Borg. Vinstutdelningar som rimmar väldigt illa med de behov av stabilitet som behövs. I dag styrs Nordea med Anders Borgs medgivande till att vara vinstledande i stället för att vara en föregångsbank. Finansministern har alla möjligheter att påverka Nordea låta banken gå i bräschen för hur en ansvarfull bank bör bete sig.

Hur har regeringens arbete i styrningen av Nordea egentligen sett ut? Kan finansministern redovisa hur man faktiskt har agerat i Nordea för att minska räntemarginalerna skulle det ge Anders Borg någon trovärdighet i frågan. Nu finns en stark misstanke om att finansministern säger en sak och gör en annan. 

Just nu diskuteras en skatt på internationella valutatransaktioner inom EU, ett sätt att beskatta bankerna. Ett förslag som Miljöpartiet drivit länge som det finns stort gehör för i övriga Europa. Till ordförandeskapet i Danmark har just nu nio EU-länder ställt kravet på att snabbare driva på frågan. Tyvärr är detta ett förslag som regeringen och Anders Borg som ett mantra avfärdat gång på gång. Det rimmar illa med de stora ord om solidaritet regeringen använde när man anslöt Sverige till europakten. När nu EU vill införa en skatt på bankverksamhet glömmer regeringen solidariteten och ställer sig på bromsen. Tydligen var Borgs uttalande om skatt på banker bara tomma ord.

Tomma tunnor skramla mest brukar man säga. Hur länge kan Anders Borg skramla om bankerna innan det blir uppenbart att tunnan är helt tom?

Per Bolund