För många prov – vi hinner inte plugga

Gymnasieleven Melinda Olsson: Lärarna borde hjälpa oss, inte förstöra för oss

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lärare, andra vuxna och politiker pratar alltid om hur viktigt det är att vi skaffar oss en utbildning. Men det känns som att vi inte får en ärlig chans, skriver Melinda Olsson.
Foto: GETTY, PRIVAT
Lärare, andra vuxna och politiker pratar alltid om hur viktigt det är att vi skaffar oss en utbildning. Men det känns som att vi inte får en ärlig chans, skriver Melinda Olsson.

DEBATT. ”Det handlar mest om sunt förnuft, prata ihop er med era lärare om hur ni ska lägga upp arbetet”. Det var Sveriges Elevråds svar på frågan om hur många prov och deadlines elever får ha under en vecka.

Av egen erfarenhet vet jag att den principen inte fungerar, då jag under en och samma vecka blev tvungen att plugga till sju olika examinationer, trots att jag nämnt situationen för lärare. Och jag vet att jag inte är ensam. Jag anser att det är självklart att det måste införas nationella regler för ett maxantal examinationer per skolvecka.

Som elev på en gymnasieskola i Sverige vet jag hur det är att känna pressen inför betygen.

Som elev hör vi ofta att ”bra betyg på alla prov/uppgifter krävs inte för att nå bra slutbetyg”.

Vi vet nog alla att det i Sveriges skolor är svårt att nå ett högt betyg. Samtidigt som kraven i skolan är nästintill orimliga, ska vi klara av att prestera när vi har fyra, fem eller sex olika deadlines eller prov i olika ämnen nästintill samtidigt.

Resultatet blir att vi elever presterar sämre för att vi måste fördela tiden och därför lägga betydligt mindre tid på varje enskild uppgift. Vi borde alla se logiken i det. I stället skulle vi kunna ha ett provschema med max tre examinationer i veckan och på så sätt inte minska våra möjligheter till bra betyg.

Skoltiden räcker i många fall inte till för att slutföra uppgifter eller lära oss allt inför ett prov. Faktum är att det krävs att vi lägger ner tid på skolarbete utanför skoltiden.

Många av oss har fritidsaktiviteter och utöver det vill vi ha tid över till familj, vänner och egentid för att vila upp oss. Tiden räcker inte till till och vi får ingen återhämtning.

Jag säger inte att ett system med provschema skulle vara lätt för lärare att anpassa sig till. Jag förstår att det är svårt att ta hänsyn till elevers alla ämnen, framförallt på gymnasiet när vi läser olika kurser. Men i dag pratas det mycket om psykisk ohälsa bland unga och det måste vägas in.

Hur ska vi nå de betyg som krävs för att exempelvis läsa vidare på universitet, om vi mår psykiskt dåligt? Pressen som sätts på oss elever blir i många fall för stor. Enligt Folkhälsomyndigheten har sju av tio flickor som är stressade över skolarbetet, det vill säga 68 procent, psykosomatiska besvär som bland annat nedstämdhet, sömnsvårigheter och huvudvärk.

När det gäller pojkar har nästan hälften, 48 procent, liknande problem. Det är väldigt höga siffror, som fortsätter att öka.

Lärarna borde finnas där för att hjälpa oss igenom skolan, inte förstöra för oss. Lärare, andra vuxna och politiker pratar alltid om hur viktigt det är att vi skaffar oss en utbildning. Men det känns som att vi inte får en ärlig chans.

Avslutningsvis vill jag att vi alla förstår allvaret i detta och börjar ta ansvar för en förändring.


Melinda Olsson, gymnasieelev


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE