Skingra klimatpaniken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stockholmsinitiativet: Klimatpolitiken kommer att kosta oss vår välfärd

Forskningsstationen Summit Station, Grönland.
Forskningsstationen Summit Station, Grönland.

Klimatpropagandan sköljer över oss i vågor. Idag kan vi lyssna på Al Gore och vår miljöminister Andreas Carlgren på Nacka Strand. Om en dryg månad är det Naturvårdsverkets tur att ta över stafettpinnen med Klimatforum 2008 på Stockholms Universitet. Och professor Erland Källén åker land och rike runt och deklarerar hur illa det är ställt. Allt för att massera opinionen och riksdagen att svälja den kommande klimatpropositionen och den planerade klimatpolitiken. Som kommer att kosta oss vår välfärd och som gäller livet för våra medmänniskor i fattiga länder.

Samtidigt verkar jorden svalna. Inlandsisarna på Grönland och Antarktis är sammantaget opåverkade. Haven visar inga som helst tecken på att svämma över. Öknarna sprider sig inte. Extrema väderhändelser blir inte vanligare. Glaciärer smälter och växer i cykler precis som de gjort under tusentals år. Detta handlar om fakta som finns tillgängliga på officiella hemsidor som NASA:s, Hadley Centre mfl.

Faktum är att vi just nu befinner oss mitt i den mest omfattande och massiva desinformationskampanj som världen skådat. Myten om att människans koldioxidutsläpp riskerar att orsaka en klimatkatastrof är en politisk konstruktion som övergått till en religion. En trosuppfattning som redan kostat oss i EU uppemot 500 miljarder kronor i den meningslösa handeln med utsläppsrätter, och som nu kostar tusentals Volvo-arbetare deras jobb.

I centrum för denna kampanj står FN:s klimatpanel IPCC, ett i huvudsak politiskt organ som opererar under förment vetenskaplig flagg. Liksom klimatfundamentalisterna Al Gore och hans chefsideolog James Hansen som också jobbar åt Tällbergsstiftelsen. Liksom här i Sverige den IPCC-anslutne Erland Källén. Som krampaktigt upprätthåller påståendet om vetenskaplig konsensus när teserna i själva verket blir alltmer ifrågasatta.

Propagandan har slagit över. Människor inser att vi inte har råd att bli blåsta av en klimatmyt nu när ekonomin sviktar över hela världen. Vi inser att det gäller att fokusera på verkliga problem som skövlingen av regnskogar, hungersnöden, vattenbristen och utfiskningen av våra hav.

IPCC:s direktiv är att finna spår av människans klimatpåverkan, inte att förutsättningslöst undersöka orsaken till klimatförändringar. De senaste direktiven går faktiskt ett steg längre, och säger egentligen i klartext att man utgår från det man skulle bevisa: ”Det främsta målet för denna organisation … är att uppnå … en stabilisering av halten växthusgas i atmosfären på en nivå som skulle förebygga farlig mänsklig inverkan på klimatsystemet.”

IPCC:s och Erland Källéns scenarier bygger på datamodeller av hur jordens klimat kommer att bli i framtiden. Eftersom vi inte kan experimentera med jordens klimat, går modellerna inte att pröva. Därmed bortfaller den viktigaste vetenskapliga legitimiteten – nämligen prövbarheten. Modellerna kan aldrig bli annat än obevisade påståenden, och påståendet om vetenskaplig konsensus blir ett slag i luften. Data från Aqua-satelliten (uppskickad 2002) indikerar dessutom att klimatmodellerna bygger på felaktiga förutsättningar och att koldioxidutsläppen har minimal klimatpåverkan. Men om detta håller naturligtvis Erland Källén tyst.

Vi i Stockholmsinitiativet vill skingra klimatpaniken och få våra politiker och beslutsfattare att öppna ögonen och se verkligheten. Vi vill få dem att släppa sin prestige och våga medge att kejsaren har inga kläder. De som först visar civilkurage och vågar ta detta steg är de som visar sig vara värda att vara våra ledare.

Göran Ahlgren, Docent i organisk kemi

Lars Bern, Fd chef för ÅF och IVL Svenska Miljöinstitutet, Fd ordf i Det Naturliga Stegets miljöinstitut

P-O Eriksson, Fd VD Sandvik

Jonny Fagerström, Miljödebattör

Åke Ortmark, Journalist, författare

Peter Stilbs, Professor i fysikalisk kemi, KTH

Maggie Thauersköld, The Climate Scam

Alla företräder Stockholmsinitiativet, ett politiskt och ekonomiskt oberoende nätverk vars ambition är att kritiskt granska klimatfrågan och belysa dess politiska och ekonomiska konsekvenser.

Publisert: