Låt oss bolåna – av staten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Maria Küchen: Skapa ett allmännyttigt bolåneinstitut för medborgarna

Det känns fel i dag att ta bolån i någon av storbankerna eftersom vi har begripit att räntan vi betalar kan gå till spekulation, miljardbonusar och subventionerade privatlån till bankernas toppledare.

Vi skattebetalare har inte råd att hantera en finanskollaps vart femtonde år genom förmånliga miljardlån och annat statligt understöd till privata marknadsaktörer.

En mer kostnadseffektiv idé är att du och jag får låna till vårt boende direkt av staten.

Alliansens partiledare talar redan om finanskraschen i imperfekt. Kul för dem. Vi andra kommer att lida av kraschens effekter på sikt, och det känns fel i dag för många att ta bolån i någon storbank eftersom vi har begripit att räntan vi betalar kan gå till spekulation, miljardbonusar och subventionerade privatlån till bankernas toppledare.

Vi behöver ett alternativ i form av ett bolåneinstitut med medborgarfokus. Detta bolåneinstitut ska ägas av staten.

Chefen för Deutsche Bank avsade sig sin religion förra hösten med orden: ”Jag tror inte längre på marknadens självläkande kraft.” Fler marknadstroende bör se fakta i ögat: marknadsekonomi är en smart modell för ekonomisk praktik, men ”marknaden” stavas inte med stort m och inget himmelrike väntar om demokratiskt uppbyggda välfärdsstrukturer bryts ner i Den Heliga Marknadens namn.

Marknadsliberaler älskar myten om marknadskrafterna som samhällsbärare och att Sverige har varit ”som DDR” och förbjudit privat entreprenörsanda, en oförskämdhet mot alla som faktiskt levt i kommunistiska diktaturer. Ikea, Tetrapak, Bonnierföretagen och H&M växte sig starka i Sverige samtidigt som Gnosjöandan frodades utom synhåll från det nya arbetarpartiets hemmaplan, Stureplan. Sverige har aldrig varit vare sig kommunistiskt eller företagsfientligt.

Socialdemokratins egnahemsidé att även småfolk ska kunna äga sin bostad har missbrukats av alliansen för att främja chanser till spekulation på bostadsmarknaden och ökad vinst åt privata fastighetsägare. Ett exempel är spekulationsomvandlingarna av hyresrätter till bostadsrätter med hot om marknadshyror som piska. Frasen ”du kan låna till hela summan och du gör en garanterat god affär, men om du inte omvandlar höjs hyrorna med 30 procent inom några år” har i Stockholm slängts i ansiktet på gamla, sjuka och obemedlade hyresgäster som inte haft kapital att satsa i spekulationsomvandlingskarusellen.

På 90-talet sålde staten sin del av Statshypotek till Handelsbanken. Statliga bolåneinstitutet SBAB, som har valt att stanna utanför storbankernas inbördes lånecirkus, är till salu just nu. En regeringsutredning föreslår statligt ålagda ockerhyror som metod att skapa ökad vinst åt privata fastighetsägare. Finansaktörernas intressen prioriteras framför småfolkets – en politik som globalt lett fram till den kris som alla utom Sveriges regering ännu talar om i presens.

Skapa i stället ett allmännyttigt bolåneinstitut vars ledning ska ha bra betalt, men utan det privata bankväsendets skandalösa självbelöningar. Avkastningen skulle ge barnbidrag och folkpension en injektion och därmed komma alla svenskar till godo i stället för att rinna ner i fickorna på de rikaste.

Dessutom skulle dysfunktionerna på finansmarknaden crosscheckas. Med en blåslampa i baken i form av alternativet folklån för dem som vill ha garanti för att deras pengar inte används i osunda spekulationslånekaruseller, stimuleras även privata storbanker till en mer ärligt kundfokuserad hållning. På sikt gynnar det dem affärsmässigt.

Statens kostsamma stödpaket till bankerna för att rädda vanligt folk som lånat till hus och hem, visar att samhällsansvar inte kan outsourcas till marknadsaktörer utan förblir en uppgift för de folkvalda. Men vi skattebetalare har inte råd att hantera en finanskollaps vart femtonde år genom förmånliga miljardlån och annat statligt understöd till privata marknadsaktörer. En mer kostnadseffektiv idé är att du och jag får låna till vårt boende direkt av staten utan att passera banken.

Maria Küchen

Publisert: