ÅSIKT

Håll era löften till småföretagarna!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Camilla Littorin och Per Lidström: Tre förslag som vi vill se i höstbudgeten

Foto: Anders Borg och hans finansdepartement bör utforma höstbudgeten så att småföretagarna klarar lågkonjunkturen enligt dagens debattörer.

I valtider vill alla politiska partier bjuda upp småföretagarna till dans. Betydligt svårare är det uppenbarligen att leva upp till de löften som ges i dansens virvlar. Frågan är om finansdepartementet ens förstår vad landets småföretagare behöver för att kunna fortsätta att växa och skapa de arbetstillfällen som Sverige så väl behöver.

Snart slår riksdagen upp sina portar och budgetarbete och förhandlingar stundar.

Från Företagarförbundets sida befarar vi att småföretagarna går en mörk höst till mötes. Ökad inflation, höjda räntekostnader, sviktande konjunktur och skenande priser på el, bensin och diesel håller på att slå undan fötterna på landets 880?000 småföretag. Ska småföretagen fortsätta att växa och skapa jobb under en konjunktursvacka krävs en klok politik.

Hittills har regeringens arbetslinje fungerat eftersom småföretagen under högkonjunkturen har anställt i en imponerande takt. Nu när de goda åren går mot sitt slut är det viktigt att finansdepartementet, som de facto sitter på makten över regeringens budget, ändrar fokus från att stimulera utbudet av arbetskraft till att främja efterfrågan.

Förutsättningarna är goda. Regeringen har utlovat en översyn av skattepolitiken och företagarnas socialförsäkringar. Därtill pågår en översyn av de så kallade 3:12-reglerna. I dag betalar en företagare som själv är aktiv i sitt företag mer skatt på sin vinst än den som sätter pengarna på börsen.

Företagarförbundet anser att företagarna själva ska få besluta hur de ska hantera sin vinst och därmed jämställas med andra aktieägare. Den särbeskattning som drabbar ägaren genom fåmansbolagsbeskattningen måste tas bort för att fler ska vilja, och kunna, investera i sitt företag.

Någonting annat som Företagarförbundet har argumenterat för länge är en generell sänkning av arbetsgivaravgiften, i stället för de riktade sänkningar som Regeringen nu ägnar sig åt. En sådan reform skulle ge positiva effekter på arbetslösheten, minska de dolda löneskatterna och ge egenföretagandet en skjuts.

Nivån på arbetsgivaravgiften ses i dag som det största hindret för att driva och utveckla företag. Det framgår av samtliga undersökningar som Företagarförbundet genomfört bland landets småföretagare. I en undersökning uppgav 82 procent av småföretagarna att de upplever arbetsgivaravgiften som det enskilt största hindret.

Sänkta arbetsgivaravgifter skapar ett ekonomiskt utrymme att anställa fler eller satsa på produkt- och marknadsutveckling. Det är viktigt att även i små företag skapa ett handlingsutrymme för framtiden.

Företagarförbundet vill också rikta skarp kritik mot det system som låter småföretagare vara bank till staten och storföretagen. Företagaren bör ha fått sin betalning innan staten kräver sitt.

Samordna inbetalningen av moms, källskatt och arbetsgivaravgift och senarelägg inbetalningen 18 dagar. Detta är en anpassning till småföretagens kassaflöde och ger bättre likviditet.

Nämnda åtgärder skulle göra det lättare för de små företagen att klara en lågkonjunktur utan att behöva avskeda personal eller lägga ner verksamheten. Alliansen har hittills stimulerat arbetsutbudet. Nu är det dags att stimulera efterfrågan. Det måste bli enklare att starta, äga, driva och utveckla företag. Det behöver Sverige, och det behöver småföretagarna.

På Företagarförbundet ställer vi oss därför frågan: Kommer finansdepartementet att leva upp till förväntningarna? I höstens budget får vi besked om hur det går med den saken.

Dagens debattörer

Camilla Littorin

56 år, Flen

Förbundssekreterare i Företagarförbundet

Per Lidström

59 år, Kusmark

Ordförande i Företagarförbundet och huvudägare i Crenorgruppen