Ni jagar billiga poäng av oroliga bilägare, M

Replik från Tomas Eneroth om trafik och miljö

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag vill vara tydlig med att människor ska kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafik är begränsad eller saknas, skriver Tomas Eneroth.
Jag vill vara tydlig med att människor ska kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafik är begränsad eller saknas, skriver Tomas Eneroth.

REPLIK. Moderaterna kallar regeringen för bilfientlig och försöker vinna billiga poäng genom att skapa oro bland bilägare. Det är inte värdigt ett parti som aspirerar på regeringsmakten.

Arbetstillfällena inom svensk fordonsindustri ökar, teknikutvecklingen ligger i framkant och utsläppen från transporter minskar trots högkonjunkturen. Det går att kombinera en ansvarsfull miljöpolitik med människors behov av att transportera sig. Det är vår politik ett exempel på.

Det finns i dag allvarliga lokala luftkvalitetsproblem i några av våra större städer. Det orsakar hälsoproblem och tidiga dödsfall och det vore direkt oansvarsfullt att inte agera. Därför vill vi ge kommunerna möjligheten att införa miljözoner.

Jag vill samtidigt vara tydlig med att människor ska kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafik är begränsad eller saknas. Jag kommer själv från en mindre ort där bil ibland är det enda alternativet. Det är här Moderaterna tappar bort sig.

För de flesta bilägare i Sverige är det förmodligen ointressant att följa diskussionen om vilket fordon en får köra i Gamla Stan i Stockholm.

Att vi i Sverige har höga politiska ambitioner när det gäller klimatomställningen driver på utvecklingen. Det är en konkurrensfördel för svensk fordonsindustri när efterfrågan på hållbar teknik ökar globalt. Bra för näringslivet, arbetstillfällen och miljön.

Vi har introducerat ett bonus-malus system som gynnar dem som vill välja klimatvänliga fordon. Vi satsar också på bränslebytet; en ökad inblandning av biodrivmedel och skattefördelar för biobränslen. Det är bra för miljön men är också bra för svensk skogsindustri eftersom restprodukter från skogsbruk kan förvandlas till bränsle.

Det är bara några exempel på regeringens politik. Låt mig samtidigt påminna att Moderaterna passivt såg på när tusentals jobb försvann i fordonsindustrin samtidigt som de subventionerade dieselbilar. Det är inte att ta ansvar.


Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE