Frys Litauens röst i Ministerrådet, Olsson!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Baltic Pride som skulle ägt rum till helgen i Vilnius stoppas. För ett par dagar sedan trädde lagen som förbjuder ”hbt-propaganda” i Litauen i kraft. ”Litauen kränker de mänsliga rättigheterna” skriver Ruwaida. Här Stockholm Pride 2009.
Baltic Pride som skulle ägt rum till helgen i Vilnius stoppas. För ett par dagar sedan trädde lagen som förbjuder ”hbt-propaganda” i Litauen i kraft. ”Litauen kränker de mänsliga rättigheterna” skriver Ruwaida. Här Stockholm Pride 2009.

Baltic Pride, festivalen som skulle äga rum till helgen i Litauens huvudstad Vilnius, stoppas av Litauens riksåklagare. Riksåklagaren har dragit tillbaka demonstrationstillståndet för pridefestivalen och kränker därmed mötesfriheten, en av demokratins grundläggande rättigheter.

Pridefestivalen arrangeras gemensamt av hbt-organisationer i Estland, Lettland och Litauen. Parollen för Baltic Pride är ”For human rights” – för mänskliga rättigheter.

Litauen kränker mänskliga rättigheter när landet inskränker både mötesfriheten och yttrandefriheten för hbt-personer. För några dagar sedan trädde lagen som förbjuder ”hbt-propaganda” i Litauen i kraft, alltså en lag som förbjuder åsikten att en samkönad relation är lika mycket värd som en olikkönad relation. Dessutom planeras ytterligare en lag som kriminaliserar ”främjande av homosexuella relationer på offentlig plats”, det vill säga Pridefestivaler och andra manifestationer.

Vissa processer måste få ta tid, men när utvecklingen för mänskliga rättigheter går bakåt måste omgivningen reagera. Det är provocerande att Litauen inför en lag som uttryckligen diskriminerar hbt-personer bara ett halvår efter svenska ordförandeskapets toppmöte ”Equality summit” som fokuserade på motverkande av diskriminering av hbt-personer och där Litauen deltog.

Sveriges utrikesminister Carl Bildt och EU-minister Birgitta Ohlsson måste agera kraftfullt. Det är bra att Birgitta Ohlsson fördömer den kränkande lagen men nu måste Sveriges regering sätta kraft bakom orden.

Idag finns de så kallade Köpenhamnskriterierna, som ställer krav på bland annat mänskliga rättigheter i länder som vill bli medlemmar i EU. Däremot finns inga sanktioner för redan EU-medlemmar vars respekt för mänskliga rättigheter går bakåt. Europadomstolen kan idag döma länder vars myndigheter har diskriminerat enskilda personer, men inte en hel folkgrupp.

Birgitta Ohlsson kan driva igenom en frysning av Litauens rösträtt i Ministerrådet till dess att den homofobiska lagen är avskaffad. Hon kan också vara pådrivande i frågan om ändrade befogenheter för Europadomstolen så att diskriminerande lagar som införs i medlemsländer kan bli överprövade och måste avskaffas.

EU måste införa ”Stockholmskriterier” som garanterar att de mänskliga rättigheterna följs även i länder som är EU-medlemmar. Sverige måste reagera kraftfullt på kränkningar av mänskliga rättigheter i vårt närområde. Regeringen måste ställa dessa krav på Litauen omedelbart.

Yvonne Ruwaida,
oppositionsborgarråd (MP) och deltagare i Baltic Pride 2010

Publisert: