ÅSIKT

Sluta mumla om kärnvapnen, Bildt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Nedrustningsfönstret öppnas bara en gång per generation – vi får inte missa det

Foto: Carl Bildt.

Ett stort antal utrikesministrar fanns på plats när översynskonferens av icke-spridningsavtalet (NPT) startade måndagen den 3 maj. De flesta utrikesministrarna har gemensamt att de alla vill se ett framgångsrikt resultat från denna månadslånga konferens. Hur framgång definieras skiljer sig dock åt.

I sitt korta och icke-spridningsfokuserade tal tävlade Sveriges utrikesminister Carl Bildt med EU:s Catherine Ashton om att inte presentera några som helst substantiella steg mot nedrustning. Många andra regeringsrepresentanter följde i Carl Bildts och EU:s spår och lyfte frågan om icke-spridning långt mycket högre än kärnvapenstaternas ansvar att nedrusta sina befintliga arsenaler.

NPT har under de senaste 40 åren bidragit till att det fortfarande finns väldigt få kärnvapenstater. Samtidigt kan vi inte ignorera det faktum att det nu behövs nya verktyg för att faktiskt genomföra den nedrustning och icke-spridning som NPT syftar till. För att världen ska bli fri från det hot kärnvapen utgör mot mänskligheten måste de juridiska element som garanterar nedrustning förhandlas fram inom en förbjudande konvention.

Av alla delegationer som är här har ett stort antal redan uttryckt stöd för förbud av kärnvapen genom förhandlingar om en konvention. Till dem hör alla 116 länder i Non-Alligned Movement (NAM), samt Schweiz och Österrike. En konvention skulle inte bara kunna erbjuda ett konkret ramverk för nedrustning med tydliga mål och tidsramar, utan den skulle också hindra spridning och öppna dörren för de länder som står utanför NPT att ansluta sig till ett icke-diskriminerande avtal.

Ett nedrustningsfönster öppnas bara en gång per generation. Senast var på slutet av 80-talet då muren föll. För att inte missa det fönster som USA:s president Obama öppnade förra året i Prag är det nödvändigt att processen börjar nu.

Sverige borde bidra till skapandet av en ny världsordning som inte tillåter kärnvapen. Denna världsordning måste lämna det kalla krigets maktkamp, styrkeprov och kärnvapen bakom sig. Sverige kan ta en ledande roll i den grupp av nationer som leder arbetet, om den politiska viljan infinner sig. Därför måste vi ändra den linje som går ut på att inte stöta sig med kärnvapenstaterna inom EU, och istället börja arbeta för den konvention som kan komma att bli det avgörande steget för en kärnvapenfri och en säkrare värld.

Petra Tötterman Andorff

Generalsekreterare Internationella

Kvinnoförbundet för Fred och Frihet IKFF