Nu tar vi kampen mot datalagringsdirektivet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiet: EU vill lagra dina Google-sökningar

I går fick den skriftliga förklaringen 29, även kallad ”smile29”, tillräckligt många underskrifter i Europaparlamentet för att antas. Smile29 innebär att Europaparlamentet nu uppmanar kommissionen att utvidga datalagringsdirektivet till att även omfatta alla våra sökningar på sökmotorer, så som Google, Yahoo och Bing. Detta är beklagligt, men det är också nu vi har vår chans att stoppa direktivet!

I den översyn av datalagringsdirektivet som kommissionen ska presentera senast den 15 september 2010 kommer nu smile29 att ingå. Detta ändrar inte vår strategi eller vårt motstånd mot datalagringsdirektivet. Det gör oss bara ännu mer målmedvetna. Vi vet att vi har rätt. Men vi behöver bli många fler som tar strid mot datalagringsdirektivet om vi ska lyckas stoppa det.

Datalagringsdirektivet antogs 2006 efter en massiv övertalningskampanj från Sveriges dåvarande justitieminister, Thomas Bodström (S). Direktivet innebär att alla operatörer ska tvingas spara information om all vår elektroniska kommunikation, som telefonsamtal och e-mail, i upp till två år. Det som ska sparas är bland annat uppgifter om vem man kommunicerar med, när man gjorde det, hur länge man gjorde det, namn och adress för de som kommunicerar med varandra, samt när man loggade in respektive ut från till exempel sitt email- eller skypekonto. I februari i år fälldes Sverige av EG-domstolen eftersom vi ännu inte har genomfört direktivet.

I både Tyskland och Rumänien har ländernas författningsdomstolar underkänt genomförandet av direktivet eftersom de ansågs strida mot ländernas grundlagar. Från både Sveriges och Irlands högsta domstolar finns en begäran om förhandsavgörande från EG-domstolen om direktivet, på grund av att det av olika anledning finns frågetecken kring hur det ska tolkas i relation till rätten till privatliv, skyddad kommunikation och integritet.

Det finns också ett intressant rättsfall från december 2008 från Europadomstolen, som dömer i fall som rör den europiska konventionen om skyddet för de mänskliga rättigheterna (EKMR). Där konstaterade domstolen att en lag som gav brittiska myndigheter rätt att laga personlig data (bland annat DNA) för personer som inte var dömda för något brott, stred mot artikel 8 EKMR om rätten till privatliv och skydd för sin kommunikation. Rättsfallet ger oss rätt i vår kritik mot datalagringsdirektivet.

Naturligtvis är vårt främsta mål och förhoppning att datalagringsdirektivet ska upphävas. Även om vi inte kommer att sluta arbeta för det, tror vi att det kan bli en strid som är svår att vinna. Därför behövs en back-up-plan.

Vår back-up-plan är att förmå kommissionen och övriga EU-institutioner att göra direktivet frivilligt för medlemsstaterna att införa. På så vis kan vi i Sverige välja att inte införa direktivet.

Även här har vi stöd i rättspraxis. I januari 2008 förklarade EG-domstolen att de mest väsentliga delarna av IPRED-direktivet var frivilliga för medlemsstaterna att införa. Det finns alltså en klar öppning för att tillgripa en liknande lösning även för datalagringsdirektivet.

Vi vet att vi har rätt. Vi vet att vi har juridiken på vår sida. Men det räcker inte alltid. Vi måste också lyckas övertyga, i första hand, kommissionen om detta. Och här behöver vi hjälp. Här måste alla goda krafter samarbeta. Det gör vi också redan i Europaparlamentet med Piratpartiet. För några veckor sedan skrev Centerpartiet tillsammans med Piratpartiet en skriftlig fråga till kommissionen där vi påtalade bristerna i datalagringsdirektivet och försöker förmå dem att tänka ett varv till. Vi väntar fortfarande otåligt på svar.

Men för att lyckas med detta måste vi bli många fler som drar åt samma håll. Och alla insatser räknas. Du kan hjälpa till genom att gå med i facebook-gruppen ”Hands off my Google search”, som syftar till att väcka opinion mot smile29. Ju fler vi blir som säger ifrån, desto lättare blir det att stoppa datalagringsdirektivet.

Lena Ek

Europaparlamentariker (C)

Johan Linander

Riksdagsledamot (C)

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN